Saga Nyrén Piraatti. Feministi. Aktivisti.

No puhutaan maahanmuutosta!

Oulusta on kantautunut erittäin, erittäin ikäviä uutisia ja tämä on varmasti uhreille ja heidän läheisilleen hyvin raskasta aikaa. Toivon mukaan uhrit kohdataan myötätunnolla ja he saavat sekä läheisiltään että yhteiskunnalta tarvitsemansa tuen voidakseen selviytyä sekä heihin kohdistuneista rikoksista, että tästä myllytyksestä mikä siitä seuraa. Media, sosiaalinen media, esitutkinta ja oikeudenkäynnit - näissä riittää kestämistä.

Koska tekijät ovat poliisin mukaan ulkomaalaisia tai ainakin ulkomailla syntyneitä, on tapaus herättänyt runsaasti enemmän huomiota mediassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa kuin jos tekijät olisivat kantasuomalaisia. Tämä on ihmismieltä ymmärtävän näkökulmasta odotettua: Eri etnistä alkuperää olevat, erilaiselta näyttävät, eri kieltä puhuvat ihmiset tuntuvat vierailta. Syntyy asetelma "he" ja "me", rikoksen uhrit olivat "meidän tyttöjä". Itse kuitenkin karsastan tätä ilmaisua: Minun mielestä irakilainen tai afganistanilainen pikkutyttö on ihan yhtä arvokas kuin suomalainenkin. Minä olen itsekin nuorehko kantasuomalainen (no okei, suomenruotsalainen) nainen enkä minä ole kenenkään omaisuutta.

Monesti kun tästä ilmiöstä yrittää puhua julkisesti, saa osakseen syyttelyä siitä, että yritetään hyssytellä ja hiljentää maahanmuuttopoliittista keskustelua. Samoin jos yrittää kuvailla maahanmuuttajaryhmien rikostilastojen taustasyitä, silloin monien mielestä sortuu hyväksymään maahanmuuttajien tekemät rikokset. Haluan tehdä selväksi, että en hyväksy näitä tekoja kenenkään tekemänä - minusta rasismi ei kuitenkaan asiaa ratkaise, eikä myöskään esimerkiksi pedofiilien stigmatisointi. Rikosten tekijöiden tulee kärsiä tuomionsa, mutta meillä yhteiskuntana on paljon suuremmat mahdollisuudet ennaltaehkäistä rikoksia mikäli ymmärrämme mitkä tekijät niiden tapahtumiseen vaikuttavat.

Mutta nyt päästiin jo liian pitkälle aiheesta. Jätetään rikosten ennaltaehkäisy seuraavaan blogaukseen, ja puhutaan tässä nyt siitä maahanmuuttopolitiikasta. Tarkennan vielä, että nyt puhutaan pääasiassa siitä maahanmuutosta, eli humanitäärisesta maahanmuutosta - tosin täysin irrallinen asia se ei ole muista maahanmuuton muodoista, joten nekin eksyvät mukaan. Aloitetaan!

Näitä pitäisi helpottaa

Työperustainen oleskelulupa

Joskus ihminen ajautuu turvapaikanhakijaksi koska kotimaan tilanne on sekava ja omat tulevaisuudennäkymät todella heikot. Vaikka kotimaan tilanne on hankala, ei se ole kuitenkaan tarpeeksi hankala, että olisi oikeutettu turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun. Nykyisessä työperustaisessa oleskeluluvassa ei kuitenkaan ole tavalliselle ihmiselle sijaa tulla suomeen. Näistä maista ei saa viisumia työnhakua varten, ja jos työpaikan onnistuukin saamaan etänä, niin on erittäin tarkat kriteerit siitä, että minkälainen työ kelpaa. Nykyisessä väestönkehitystilanteessa meidän pitäisi kuitenkin aktiivisesti houkutella erilaisia tekijöitä tänne sen sijaan, että maahanmuuttoviraston työ olisi pitää muuria mahdollisimman korkealla. Tämä muurin pitäminenhän osuu myös euromaista tuleviin maahanmuuttajiin kuten tuttuun italialaiseen koodaripariskuntaan ja myös niihin korkeasti koulutettuihin ja haluttuihin mamuihin kuten Turkkilaiseen Goran Jawdatiin. Sen sijaan, että meille ajautuu epäselvistä oloista ihmisiä tukkimaan turvapaikkajärjestelmää ja kulueräksi vastaanottokeskuksiin, meidän tulisi aktiivisesti etsiä hyviä työntekijöitä sekä koulutusta vaativille aloille, että palveluammatteihin.

Opintojen perusteella myönnettävä oleskelulupa

Tämä on sukua edelliselle: On parempi, että suomeen tullaan paperit kunnossa ja turvallisesti reittilennolla, kuin että pitää yrittää salaa ylittää välimeri ja navigoida euroopan läpi. Nykyisellään opintojen perässä tuleminen on tavalliselle tallaajalle liki mahdotonta: Vaadimme yksinkertaisesti liian paljon rahaa. Tänne tulevat rikkaat ihmiset opintojen vuoksi. Tämä jako, että rikkaat ihmiset saavat mennä minne haluavat ja tehdä mitä haluavat, mutta köyhille (tai keskiluokkaisille) jätetään ainoaksi vaihtoehdoksi turvapaikanhakijana tuleminen ei palvele meitä eikä muita. Mikäli haluamme paitsi itsellemme osaavaa työvoimaa ja elinvoimaisia yliopistoja, myös kantaa kortemme kekoon kansainvälisen rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin puolesta, tulisi meidän aktiivisesti houkutella kyvykkäitä opiskelijoita suomeen ja myöntää heille stipendejä joilla elättää itsensä opintojen aikana. Opintojen etenemistä on hyvä seurata, mutta inhimillisyydelle on jätettävä sijaa: Sairastuminen, lapsensaanti tai muu vastaava hyvä syy opintojen hidastumiselle ei saa tarkoittaa sitä, että viittä vaille valmistunut henkilö lähetetään takaisin kotimaahansa.

Perhesiteen perusteella myönnettävät luvat

On syntynyt täysin absurdeja tilanteita joissa on katsottu, ettei perheside ole todellinen, että se on katkennut tai kyseinen perheenjäsen ei ole tarpeellinen nyt kun perhesiteen perusteella myönnettävien lupien ehtoja on mielivaltaisesti kiristetty ilman mitään varsinaista muutosta lainsäädäntöön. Kyse on tulkinnoista. Migri tulkitsi, että 14-vuotiaan voi lähettää yksin Thaimaahan koska aiemmin häntä hoiti siellä isoäiti. En tiedä mikä vaara tästä 14-vuotiaasta tytöstä suomen yhteiskuntarauhalle on, että hänet pitäisi lähettää yksin takaisin Thaimaahan. Perheside katkesi äidistä ja tyttärestä riippumattomista syistä, ja hänen olosuhteensa Thaimaassa muuttuivat - aiemmin hänestä huolehtinut henkilö ei enää kyennyt siihen, ja isäkin ilmoitti ettei enää pysty. Suomessa saarnataan tasa-arvosta ja lapsen oikeudesta molempiin vanhempiinsa, mutta on monta vauvaa joiden kohdalla maahanmuuttovirasto on katsonut, että pelkkä äiti riittää, isä ei ole tarpeellinen. Nämä lapsiin liittyvät tapaukset ovat erityisen ikäviä. Lasten edun tarkasteleminen on jätetty tekemättä, sen näkee kuka tahansa joka avoimin silmin lukee tapauksen tiedot. Ei voi olla 14-vuotiaan, suomessa jo pari vuotta asuneen lapsen etu muuttaa takaisin kotimaahansa tietämättä kuka hänestä pitää siellä huolta, kun suomessa on äiti, isäpuoli ja sisarukset.

Perhettä on myös puoliso. Valtion tulisi puuttua mahdollisimman vähän avipuolisoiden arkeen. Mikäli he viettävät tosiasiallista yhteiselämää, tulee sen YK:n mukaan riittää perhe-elämää suojelevan pykälän astumiseksi voimaan. Tällä hetkellä ensimmäisen luvan kesto on 1 vuosi, jatkolupa on 4 vuotta. Mikäli avioliitto purkautuu tänä aikana, odottaa kotimatka.

Yksi murheenkryyni ovat myös epärealistiset toimeentulorajat. On kohtuullista vaatia, että henkilö on kokoaikaisessa vakituisessa työpaikassa ennen kun voi hakea kotimaastaan itselleen uuden puolison. Ei ole kohtuullista, että toissijaista suojelua saanut perheenisä ei saa tuoda puolisoaan ja kolmea lastaan turvaan koska hänen pitäisi ensiksi keksiä miten tuoreena tulokkaana saisi tienattua nettona 2900€/kk.

Jatkoluvat

Ensimmäiset oleskeluluvat ovat yleensä vuoden mittaisia näissä yllämainituissa tapauksissa, jatkolupa on 4 vuotta. Sen jälkeen voi hakea pysyvää oleskelulupaa. Tarkoituksena on seurata oleskeluluvan ehtojen täyttymistä. Kansainvälistä suojelua myönnetään usein 4 vuotta suoraan, jonka jälkeen voi hakea jatkolupaa, pysyvää oleskelulupaa tai kansalaisuutta. Myös muilla perusteilla tulleet voivat hakea kansalaisuutta jatkoluvan jälkeen.

Toivoisin, että suomessa fiksusti käyttäytynyt henkilö joka tahtoo asua suomessa ja pyrkii olemaan hyödyllinen osa yhteiskuntaa voisi luottaa siihen, että tänne myös saa jäädä. Että on insentiiviä jäädä. Tästä jo yllä mainitsin opintojen osalta: Lapsensaanti, sairastuminen tai muut elämää kohtaavat myllerrykset tulisi sallia myös ulkomaalaisille suomessa. Nykyisenlainen jokseenkin mielivaltainen nopanheitto jäämisestä heikentää kotoutumista. Tulisi kehittää tieteelliseen näyttöön perustuva mittaristo joka on hakijoiden itsensä nähtävissä ja joiden toteutumiseen he voivat itse vaikuttaa - ja samalla tulee huomioida kuitenkin se, että kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia. Helpotuksia toimeentulovaatimuksiin tai kielenoppimiseen voidaan tehdä esimerkiksi vammaisten tai iäkkäiden henkilöiden kohdalla.

Kiintiöpakolaiset

Pakolaiskiintiötä tulisi nostaa. Suomi voisi vuosittain ottaa muutamia tuhansia kiintiöpakolaisia. Kiintiöpakolaisuus on se järjestelmä mikä on luotu laajamittaisia sotia ja konflikteja pakeneville. Leireille saapuvien tulisi voida luottaa siihen, että kohtuullisessa ajassa sieltä pääsee pois - joko takaisin kotiin, tai sitten uuteen maahan. Leirielämä ei ole kohtuullinen vaatimus. Kaikilla tulee olla mahdollisuus kouluttautua ja tehdä töitä, perustaa perheitä ja elää normaalia elämää. On suomen etu, että humanitäärinen maahanmuutto on pääasiassa suunnitelmallista ja hakijoiden kannalta turvallista. Leireillä voisi jo etukäteen tutustua suomen yhteiskuntaan ja suomen kieleen, ja itse hakeutua suomalaiseen "jonoon" mikäli esitteen perusteella suomeen tahtoisi tulla. Tulijoilla pitää olla realistinen käsitys suomen ilmastosta ja suomalaisesta yhteiskunnasta, ja jonkun tason aito tahto tulla nimenomaan tänne.

Kiristetään täältä

Kiintiöpakolaiset - ryhmien koko

Maahanmuuttoviraston tilastoista selviää, että mitään selkeää linjausta tässä asiassa ei ole. On vuosia, kun on otettu pieniä ryhmiä eri kansalaisuuksia. Ja sitten on vuosia kuten 2016, jolloin koko pakolaiskiintiö 750 henkilöä täytettiin syyrialaisilla, poislukien yksi irakin kansalainen jonka muut perheenjäsenet olivat syyrialaisia. Monta vuotta pakolaiskiintiö on ollut syyrialaispainoitteinen. Kyllä, on ollut paljon syyrialaisia jotka ovat paenneet maastaan - toisaalta maailmalla on samalla ollut paljon muitakin konflikteja puhumattakaan vanhoista pakolaisleireistä joissa saattaa olla kymmenen tai kaksikymmentä vuotta asuneita pakolaisia. Minusta olisi tärkeää, että pidetään ryhmät pieninä, sillä silloin meidän on kohdattava ihmiset yksilöinä. Jos täytämme koko kiintiön yhden maan asukkailla, on sille suuri riski, että kohtelemme heitä kuin karjaa. Yhtä, homogeenistä massaa. Heillä on myös suomessa vaikeampi kotoutua ja muodostaa suomalaisia verkostoja, sillä kynnys omanmaalaisten kanssa vuorovaikuttamiseen on ymmärrettävästi pienempi kuin suomalaisten kanssa. On tärkeää, ettemme edesauta rinnakkaisyhteiskuntien muodostamista. Tähän tarvitaan selkeä linjaus, että pyrimme ottamaan vastaan monipuolisesti erilaisia ihmisiä.

Rikollisten jatkoluvat

Mikäli henkilö syyllistyy rikokseen, olisi hyvä muistuttaa häntä siitä, että hän on suomessa vielä toistaiseksi vieraana. Pienistä rikoksista tai rikkeistä oleskeluluvan epääminen tai karkottaminen ovat turhan rankkoja keinoja, ei kenenkään pidä menettää elämäänsä täällä vain siksi, että ajoi kameraan pari kilometriä liian kovaa. Mutta jatkolupaa hakiessa sen kestoa tulisi rajoittaa, ja perustelut ilmoittaa avoimesti: Saat vain vuoden oleskeluluvan tällä erää, koska olet syyllistynyt rikokseen tai rikkeeseen. Korjaa tapasi, niin saat uuden mahdollisuuden.

Kansalaisuus

Viime päivinä on väläytelty, että kansalaisuus voitaisiin kaksoiskansalaiselta poistaa rikoksen perusteella. Mikäli tämä rikos on nimenomaan suomen valtiota kohtaan, ymmärrän perustelun: Mikäli olet kaksoiskansalainen etkä olekaan lojaali suomen kansaa kohtaan, on täysin ymmärrettävää, että kansalaisuus lähtee. Sen sijaan sitä ei voi hyväksyä, että kaksoiskansalaiset olisivat muilta osin millään tavalla epätasa-arvoisessa asemassa muihin nähden. Vakavatkaan rikokset eivät saa viedä kansalaisuutta. Kansalaisuuden pitäisi olla forever jos on suomen kansaa kohtaan lojaali.

Nyt lukija kysyy, että miksi minä höpisen suvakismeja kun tämänhän piti olla kiristyspuoli.

Siksi, että mielestäni kansalaisuuden saamisen ehtoja tulisi kiristää. Kansalaisuuden tulee olla oikeasti loppuelämän diili, siis jos sitä jo kerran on vaihtamassa tai lisäämässä. Pakolaisilta vaaditaan vain neljän vuoden asuminen, muilta yleensä viiden vuoden yhtäjaksoinen asuminen suomessa. Kansalaisuuden vaatimuksiin kuuluu myös kielitestien läpäiseminen. Kielenosaamisen taso on sellainen, että pystyy vaivattomasti keskustelemaan arkisia asioita suomeksi tai ruotsiksi, sekä myös kirjoittamaan ja lukemaan jokseenkin samalla tasolla. Aikuiselta kielenoppiminen tälle tasolle on kova suoritus, mutta mielestäni myös tarpeellinen mikäli aikoo aidosti identifioitua suomalaiseksi. Kansalaisuuden tarkoitus on saada olla osa sitä yhteisöä ja sitä yhteiskuntaa missä asuu ja elää, minne kokee kuuluvansa. Neljän vuoden asumisaika on liian lyhyt. Itse ehdotan, että asumisaika on minimissään kahdeksan vuotta keskeytyksettä, tai kymmenen vuotta yhteensä joista vähintään kuusi vuotta keskeytyksettä. Tarkoitus on, että kokee suomen ensisijaiseksi kotimaakseen, eikä sellaista kertakaikkiaan tapahdu neljässä vuodessa. Kahdeksassa se on jo mahdollista.

Mitä tulee nuhteettomuuteen: Pienistä rikkeistä voidaan asumisaikavaatimusta lisätä, ja viimeisten vuosien tulee olla täysin puhtaita. Väkivaltarikokset joista voidaan tuomita ehdotonta vankeutta estäisivät kansalaisuuden saamisen kokonaan, vaikka suomeen saisi jäädä muiden, vahvojen siteiden perusteella tai koska palautus kotimaahan ei ole mahdollista.

...ja sitten vielä:

Panostetaan kotoutumiseen. Nyt en tarkoita sitä työvoimatoimiston kotoutumista missä saa ensimmäisen matalapalkkaduuninsa ja sitten ollaan "kotoutuneita". Nyt tarkoitan sellaista kotoutumista, missä muodostuu verkosto ystäviä, missä oppii kieltä tarpeeksi hyvin voidakseen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, missä saa mahdollisuuden paitsi toimia suomalaisten palvelusväkenä niin oikeasti kehittää osaamistaan, paikata pakolaisuudesta syntyneitä vajeita koulutuksessaan, edetä urallaan, pyörittää menestyviä yrityksiä, päästä mukaan politiikkaan ja tuntea olonsa suomalaiseksi niin halutessaan - ja vähintään arvokkaaksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa, vaikkei suomalainen tahtoisi ollakaan.

Koska postaus uhkaa venyä kilometrin mittaiseksi, käydään ihan vain lyhyesti listamuodossa läpi muutamia ideoita:

  • Kieltenopetusta muillekin kuin työttömille työnhakijoille
  • Nopeampi ja selkeämpi polku sille, että rekisteröidään kunnan asukkaaksi, saa tarvittaessa henkilöllisyystodistuksen, pääsee kiinni normaaliin elämään
  • Uravalmennusta kotoutumisjaksolla tai sitä ennen työllistyneille
  • Peruskoulu, peruskoulu, peruskoulu - tämä on avainasemassa seuraavan polven kotoutumiselle niin monella tapaa
  • Varhennettu oppivelvollisuus 3-4 vuotiaasta lapsille joiden perheet eivät ole vielä kunnolla kotoutuneet
  • Nollatoleranssi lasten ympärileikkauksille sukupuolesta viis, tämän ei pitäisi olla niin vaikeaa, että suomessa herran vuonna 2018 ei leikeltäisi kenenkään sukuelimiä ilman hänen suostumustaan ja ilman lääketieteellistä perustetta - rangaistukseksi vanhemmille tuntuvat sakot, tekijöille linnaa. Luodaan malli missä aikuiset voivat ympärileikkauttaa itsensä niin halutessaan, turvallisesti
  • Uskonnonopetuksen sijaan yhteinen elämänkatsomustieto kaikille
  • Ei takerruta huiviin - annetaan naisten yhä jatkossakin pukeutua suomessa ihan miten huvittaa, sillä huivillisten naisten syrjintä ei edistä kenenkään kotoutumista
  • Kaikilla on oikeus tietopohjaiseen seksuaalikasvatukseen: Lasten vanhemmilta ei tule kysyä lupaa osallistumiseen, ja opetusta tulisi myös antaa osana kotoutumisohjelmaa aikuisille
  • Ja se poliittisesti vaikein: Ei tieten tahtoen luoda sosioekonomisesti eriytyneitä alueita, että tuolla on ne huono-osaiset ja täällä ne hyvät. Kaupungin vuokrataloja rohkeasti sinne Westendiin ja uusia pientaloalueita "ongelmalähiöihin" silloin ku niitä on mahdollista sinne kaavoittaa. 

 

Mikäli olet näin pitkälle jaksanut lukea, niin onnittelen! Minun piti mennä nukkumaan jo kaksi tuntia sitten, mutta tässä sitä vielä nakutellaan. Muistutan kommenttien moderointilinjasta: Kärkeväkin kritiikki sallitaan, kunhan pysytään asiassa. Kiellettyjä ilmaisuja ovat muun muassa pakoloinen, kela gold, elintasosurffari, suvakkihuora, matupatja ja niin edes päin. Jos et osaa puhua asioista niiden oikeilla nimillä, niin tämän blogin kommenttiosio ei ole sinun paikkasi. Koska täällä puhutaan nyt maahanmuutosta ja nimenomaan asioiden oikeill nimillä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän mattivtvirtanen kuva
Matti Virtanen

Ennaltaehkäiseminen pitäisi aloittaa jo rajalla.

Myös reagointi rikoksiin joita tekevät vainoa pakenevat ihmiset joita autamme kalliilla rahalla voisi olla nopeaa ja tehokasta.

Käyttäjän jorkkajaatinen kuva
Jorkka Jaatinen

Juuri näin. Jo rajalla pitää kunnolla selvittää maahan pyrkijän todellinen henkilöllisyys ja todellinen ikä, eikä päästää lainkaan maahan näissä asioissa petoksella pyrkiviä. Ongelmatapaus muuttuu meidän ongelmaksemme, jos maahan päästetään.

Rikokseen syyllistyneet, täällä syyllistyvät tai em petoksiin langenneet poistetaan tehokkaasti. Karkoituksen tulee olla karkoitus, eikä mikään karkoitusyritys. Jo maassa olevien syyllistyminen rikoksiin aiheuttakoon mahd. kansalaisuutemme oiston ja karkoituksen alkuperämaahan, mistä on tullut.

On turha yrittää syyllistää meitä suomalaisia siitä, ettemme ole ehkä onnistuneet kotiuttamisessa. Kohdehenkilöitä ei voi ulkopuolelta kotouttaa, jos hän on motivoitunut, hän yrittää itse kotoutua, missä voimme antaa tukea. Mutta sitä työtä ei yhteiskuntamme voi tehdä heidän puolestaan. Kotoutumista voisi mitata kielen oppimisella ja kulttuuriimme asopeutumisella. Ellei se esim 3vuodessakaan onnistu, kansalaisuus pois ja palautus lähtömaahan. Tarkoitus ei ole muuttaa Suomen kieltä eikä kulttuuria, vaikka yhteiskuntamme valtaapitävät yrittävätkin jonkinlaista väestönvaihtoa.

Selkeät ja kohtuulliset pelisäännöt, ja niiden valvomiseen ja toyeuttamiseen luulisi yhteiskuntamme kykenevän. Löytyy siltä puhtia esimerkiksi nopeusvalvontaankin tiukemmin ottein.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

USA on San Diegossa osoittanut miten massainvaasioon vastataan. Petteri Orpo ei siihen Torniossa pystynyt.

Käyttäjän mjkrie kuva
Mika Riekki

"Koska tekijät ovat poliisin mukaan ulkomaalaisia tai ainakin ulkomailla syntyneitä, on tapaus herättänyt runsaasti enemmän huomiota mediassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa kuin jos tekijät olisivat kantasuomalaisia."

Tämä on aika paha ajatusvirhe. Enemmän huomiota samanlainen rikos saisi, jos tekijät olisivat kantasuomalaisia ja uhrit maahanmuuttajia, yksistään sen vuoksi, että se olisi ennenkuulumatonta, vai voitko väittää kyseisen tyyppiset, kategoriaa sotarikokset, joihin mm. Isis terroristit on syyllistyneet, ovat tavanomaisia kantasuomalaisten keskuudessa?

Tämä on jo pahempi, kuin puolustelu "kyllähän suomalaisetkin raiskaa"

Iltasanomista
"Krp:n Saranin mukaan Oulun tapaus on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen, mutta kansainvälisesti tyypillinen.

– Suomessa pitäisi herätä siihen, että tällainen rikollisuus alkaa olla järjestäytynyttä ja että tällaisia verkostoja on olemassa, rikosylikomisario sanoi ja varoitti, että lapsiin kohdistuvien rikosten on viime vuosina havaittu olevan entistä raaempia."

Ihanaa kansainvälisyyttä, kun uudet tuulet puhaltavat. Menee teillä kirjaimellisesti lapset pesuveden mukana, kun valkopesette ja selittelette omia virheitänne.

Käyttäjän JanneHildn kuva
Janne Hildén

Juu, ja "Minun mielestä irakilainen tai afganistanilainen pikkutyttö on ihan yhtä arvokas kuin suomalainenkin."

Tämän Refugee Hospitality Club-aktiivin mukaan monet ovat toista mieltä.
Tuolla olkiukolla saa hienosti katetta omalle agendalleen.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Tekijät ulkomaalaisia... ?

Poliisi on kertonut, että kaikki tiedossa olevat Oulun tapauksen tekijät ovat turvapaikanhakijoita ja syytettyjen määrä mitä todennäköisimmin kasvaa. Toiminta oli järjestelmällistä ja organisoitua.

Poliisi on myös antanut ymmärtää, että Oulun tapaus on vain "jäävuoren huippu" turvapaikanhakijoiden tekemistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Asioista tulisi puhua oikeilla nimillä olemassa olevan tiedon valossa.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Blogin viesti kiteytettynä: maahanmuuttoa kolmansista maista ei saa rajoittaa mistään hinnasta.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Turvapaikanhakemisprosessista ei saa tehdä veronmaksajien kustantamaa "työnhakuviisumia", työn- tai/ja vaimonhakulomaa.

Jos turvapaikanhakija tai/ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut voi helposti kuitenkin saada työperusteisen oleskeluluvan (tai oleskeluluvan jollain muulla perusteella) ja jäädä maahan, kunhan ensin pääsee maahan keinolla millä hyvänsä, tulijoita tulee olemaan rajattomasti ja Suomen sukupuolijakauma vääristyy pahanpäiväisesti.

Monet tahot ajavat juuri tällaista mallia.

Suomeen jäämistä perustellaan myös sillä, että on jo oppinut suomea, saanut ystäviä, "kotoutunut" ja juurtunut maahan. Selvästi henkilökohtaista vainoa pakenemattomille ja turvapaikkajärjestelmää hyväksikäyttäville oikein tuputetaan suomen tunteja/kursseja/oppimista, ystäväpalveluja, harrastustoimintaa ja kaikenlaista aktiviteettiä, joka toisi Suomeen siteitä, kun perustetta turvapaikkaan ei ole. Suomalaiset naiset järjestävät kaikenlaista tällaista, koska haluavat jännittävien ja komeiden nuorten miesten jäävän maahan keinolla millä hyvänsä.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Luin tämän vasta nyt, joten kirjoitukseni ei liittynyt tähän mitenkään: https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/726278-kolu...

Siinä taas nuori nainen ehdottaa kaikenlaista, jotta nuoret miehet vaan voisivat jäädä maahan. Tiina Elovaara siis, on jopa jättänyt lakialoitteen.

"Suorittamalla yhteiskunnan velvoitteita, kuten kielen opiskelua, aktiivista työnhakua ja rikkeetöntä elämää tulisi oleskelulupaa hakevalla olla mahdollisuus osoittaa nämä onnistuneen kotoutumisen meriitit"

"Osoittamalla sisukkuutta ... voisi saada sisuviisumin"

Tiina Elovaara lakiehdotuksessaan ottaa taas esille nämä "siteet" Suomeen, joiden perusteella saisi jäädä Suomeen (pysyvästi). Eräät toimijat toimivat aktiivisesti, että kaikille turvapaikanhakijamiehille saadaan mahdollisimman nopeasti syntymään mahdollisimman syvät siteet Suomeen, jotta kaikki voisivat jäädä Suomeen.

Aivan järkyttävä on ehdotus, että suomen kielen osaaminen olisi jo peruste saada oleskelulupa Suomeen. Ajatelkaa, jos joku ehdottaisi samaa USA:han, Kanadaan tai Ranskaan! Kuka tahansa maailmassa voisi opiskella suomea ja saisi sitten elatuksen itselleen loppuelämäkseen. Eikä vaadittua tasoa varmasti kummoiseksi asetettaisi. Kokeessa voisi huijata. Kielitodistuksia voisi ostaa ja väärentää.

Pekka Pylkkönen

Helpotetaan täällä työntekoa ja työpaikan perusteella maahantuloa mutta samalla lopetetaan humanitaarinen maahanmuutto. Jälkimmäinen ei ole tehokas tapa auttaa.

Vastapainoksi humanitaarisesta maahanmuutosta ylijääneet rahat voidaan panna puoliksi pakolaisleirien olosuhteiden parantamiseen ja kestäviin investointeihin kehitysmaihin.

Suomen humanitaarisesta maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset ovat kenties suuruusluokkaa 2 miljardia. Tällä voidaan Suomessa kustantaa siis noin 100.000 ihmisen elämä. Somalian bruttokansantuote on vähän reilut 6 miljardia ja sillä elää 15 miljoonaa ihmistä. Verovaroja tulee käyttää vaikuttavasti. Nyt tämä ei toteudu. Toimenpiteistämme huolimatta sekä Somalian väestön että globaalin pakolaismäärän kasvu jatkuu.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Turvapaikkaan tullaan pakoon ja kun tilanne normalisoituu, niin palataan omalla kustannuksella takaisin omaan kotimaahan. Muut maahanmuuttajat tulevat sitten omia aikojaan normaaleja reittejä pitkin asianmukaisin paperein varustettuna, sitoutuen vapaaehtoisella tulollaan uuden maan kulttuuriin sekä vallitseviin käytäntöihin ja lakeihin.

Ei vaikeaa.

Ilkka Huotari

"Kiintiöpakolaiset

Pakolaiskiintiötä tulisi nostaa."

Ei tulisi. Kiintiöpakolaisuus tulisi sen sijaan lopettaa, tosin joitain kiintiöpakolaisia voidaan ottaa, jotka eivät tule toimeen leireillä.

"Leirielämä ei ole kohtuullinen vaatimus."

Leirielämä on olemassa oleva tosiasia, mikä ei tule koskaan poistumaan. Et siis saa mitenkään kaikkia pois leireiltä. Eikä kukaan saa.

Leirit on laitettava ensin kuntoon. Siellä on mahdollista olla saman palvelut kuin muuallakin on. Siis työpaikkoja ja koulutusta.

Tässä yksi esimerkki viitteeksi: https://www.dezeen.com/2013/05/02/reconstruction-o...

Käyttäjän velimattitanhuva kuva
Veli-Matti Tanhuva

Onhan tuossa vähän asiaakin seassa. Mutta, eihän kyvyttömyys realismiin ole sinänsä paha asia. Ja yltiöpositiivisuuskin varmasti auttaa blogistia ymmärtämään meitä taviksia paremmin näiden elintasopakolaisten motiiveja toimia, niin kuin he ovat toimineet.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

yksittäistapausksia,islam on rauhanuskonto,ne rikastusttaa meidän kulttuuria,lisää rahaa kotoutukseen,lisää kehitysapua(omat vanhukset saakin nääntyä sairaalan käytäville),,!

-jotain uutta pls !

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Jyrki Kankaanpää

Jos kiintiöpakolaisjärjestelmän ulkopuolinen humanitäärinen maahanmuutto lopetettaisiin, niin listasi keinoja voisi kannattaa. Jos kuitenkin muuten toiminta olisi nykyisenkaltaista, kasvaisi humanitäärisen maahanmuuttajien määrä ja sen mukanaan tuomat ongelmat samassa suhteessa. Kumpaa siis haluat, vielä lisää humanitääristä maahanmuuttoa vai valvottua humanitääristä maahanmuuttoa?

Nuo kansalaisuuden ehtojen järkevöittäminen saa kyllä kannatukseni.

Sabrina Karlström

Tällaista tekstiä haluan lukea. Olen samaa mieltä. Koulutuksen ei pitäisi edellyttää oleskelulupaa.

Joonas Pessi

Kiintiöpakolaisten määrän nostaminen heikentäisi kotoutumista (helpompi elää vain omassa kulttuuripiirissä) olen kyllä ryhmäkokojen osalta samaa mieltä.

Pitäisi myös turvapaikanhakemukset pystyä käsittelemään kerralla, ja ilman tilanteen muuttumista entisellä asuinseudulla ei uutta pitäisi pystyä pistämään vireille. Näin pystyttäisin paremmin hoitamaan oikeasti turvapaikkaa tarvitsevien hakemukset ja loppuisi hakemuksilla kikkailu.

Pitäisi myös tilanteen rauhoituttua kannustaa ihmisiä palaamaan takaisin että pystyvät sitten uudelleenrakentamaan maataan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset