Saga Nyrén Piraatti. Feministi. Aktivisti.

Muutama myytti feminismistä

  • Myös miehet osaavat hoivata ja osoittaa hellyyttä. [Kuvan selite: Lähikuva makaavasta miehestä ja rinnalla olevasta vauvasta.]
    Myös miehet osaavat hoivata ja osoittaa hellyyttä. [Kuvan selite: Lähikuva makaavasta miehestä ja rinnalla olevasta vauvasta.]

Kaikkien meidän pitäisi olla feministejä.

Näin sanoo Chimamanda Ngozi Adichie, Nigerialainen kirjailija ja tunnettu puhuja. Feminismistä kuitenkin liikkuu paljon väärää tietoa. Varsin yleinen väärinkäsitys on se, että feministit ajaisivat naisten ylivaltaa miehiin nähden. Se pitää paikkansa, että miesten asioiden ajaminen ei yleensä ole feminististen naisjärjestöjen tai -liikkeiden keskiössä. Väitän kuitenkin, että feministinen politiikka hyödyttää myös miehiä.

Tarkastellaan viittä asiakokonaisuutta jotka on usein nostettu esille minulle silloin kun feminismistä on puhe, ja pohditaan mitä modernit feministiset liikkeet näistä sanovat. Jokaisen osion lopussa on linkki lisälukemiseen. Linkin takaa löytyvät ajatukset eivät ole omiani eivätkä ne ole välttämättä toimineet lähteinä. Tarkoitukseni on niiden avulla tuoda esille erilaisia näkökulmia feminismistä.

Asevelvollisuus

Suomessa asevelvollisuus koskee ihmisiä jotka ovat juridisesti määritelty miehiksi. Asevelvollisuuden juuret ovat 1800-luvulla. On selvää, että nykyisenlainen asevelvollisuus on suunniteltu täysin eri aikakaudella kuin missä nyt elämme. Lyhyt tiedonhaku paljastaa, että feministit eivät olleet vallan kahvassa vuonna 1878 kun asevelvollisuudesta päätettiin. En myöskään löydä minkäänlaista vahvistusta sille, että feministiset liikkeet kannattaisivat järjestelmän jatkamista. Päinvastoin, monet nimeävät sukupuolispesifin asevelvollisuuden epätasa-arvoiseksi: Se ylläpitää vanhentuneita käsityksiä miehistä luontaisesti väkivaltaisina ja vahvoina, naisista heikkoina ja suojeltavina, hoivaavina.

Itse kannatan sitä, että kutsunnat koskee kaikkia sukupuolia. Puolustusvoimien ensisijainen tehtävä on vastata maamme puolustustarpeista. Kaikista ihmisistä tulisi valita parhaat yksilöt suorittamaan niitä tehtäviä mitkä ovat maanpuolustusnäkökulmasta olennaisia. Muut kansalaiset suorittaisivat kansalaistaitoja parantavia kursseja.

https://yle.fi/uutiset/3-9487666

Miesten välinen väkivalta

Julkisuudessa puhutaan paljon naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Se on tärkeä aihe, mutta jotkut kantavat huolta siitä, että jääkö toinen ongelma piiloon: Miesten ja poikien kokema väkivalta, etenkin toisten miesten ja poikien tekemänä. Toki myös jonkun verran tyttöjen ja naisten, sillä varsinkin nuorten välisissä suhteissa tilastot osoittavat, että tytöt lyövät poikia enemmän kuin toisin päin.

Vaikka miesten kokema väkivalta on harvoin feminististen naisliikkeiden keskiössä, niin feministiset ajatukset tähtäävät myös sen kitkemiseen: Tuomalla esille sitä, että tytöt ja pojat ja muunsukupuoliset ovat pohjimmiltaan enemmän samanlaisia kuin erilaisia, halutaan muuttaa sitä valitettavan yleistä käsitystä, että pojat kestävät kipua paremmin ja siksi heihin kohdistuva väkivalta ei olisi niin vakavaa.

Edellinen kohta asevelvollisuudesta kytkeytyy myös tähän. Nuorten miesten elämä on yhtä arvokasta kuin nuorten naisten elämä. Kaikki miehet eivät ole väkivaltaisia, vahvoja, tappamiseen kykeneviä tai kaikkia naisia parempia sotilaita. Mies ei ole yhtään sen vähemmän mies vaikka hän olisi lyhyt, ei pidä urheilusta tai toimisi mieluummin sairaanhoitajana kuin sotilaana.

Miesten toimiminen hoivarooleissa, kuten päiväkodissa hoitajina tai peruskoulussa opettajina, saattaisi osaltaan auttaa poikienvälisen väkivallan kitkemisessä. Samoin läsnäolevat, aktiiviset isät, joille feministinen perhepolitiikka pyrkii antamaan paremmat lähtökohdat.

https://elinatuomiblog.wordpress.com/2018/03/21/pojat-on-poikia-puhe-vahvistaa-vakivaltakulttuuria-ja-vahingoittaa-kaikkia/

Tasa-arvoa vanhemmuudessa

Parisuhteen päättyessä pitää päättää lähivanhemmuudesta, eli siitä, kenen luokse lapsi merkitään kirjoille. Suomessa ei vielä ole mahdollista juridiseen vuoroasumiseen, jossa lapsella olisi kaksi kotia, esimerkiksi yksi isän luona ja yksi äidin luona. Kun eroavat parit päättävät itse kummin päin tehdään, päätyy valtaosa siihen, että äiti toimii lähihuoltajana. Monet miehet kokevat viranomaisten suosivan naisia erotilanteissa. Tutkitun tiedon valossa tämä ei näytä pitävän paikkaansa, mutta selvää on se, että joku yhteiskunnallinen rakenne ajaa tähän tilanteeseen missä naiset ovat yliedustettuja lähivanhempina.

Tarkastellaan kolmea tekijää jotka vaikuttavat ilmiöön:

  1. Perhevapaiden jakautuminen

  2. Naisten pienemmät tulot

  3. Äitimyytti ja sosiaalinen stigma

Naiset pitävät valtaosan perhevapaista. Tätä selitetään usein taloudellisilla tekijöillä siitä huolimatta, että tutkimukset osoittavat perheiden taloudellisen tilanteen usein kohenevan sillä, että mies pitää nykyistä keskiarvoa enemmän vapaita. Osassa perheitä nainen nimenomaan haluaa jäädä kotiin, mutta monesti on myös kyse siitä, että miehet eivät yksinkertaisesti halua jäädä tai koe sitä omaksi tehtäväkseen. Työelämässä voidaan suhtautua nuivemmin miehen perhevapaaseen kuin naisten. Tämä tarkoittaa sitä, että valtaosassa perheitä nainen viettää huomattavasti enemmän aikaa lasten kanssa kuin mies. Erotilanteessa on varsin luontevaa, että lastenhoidosta pääasiallisesti vastannut henkilö jatkaa siinä tehtävässä. Mikäli miehet pitäisivät suuremman osuuden perhevapaista, olisi heistä suurempi osa valmiita lähivanhemman rooliin. Feministit kannattavat tasa-arvoisempaa jakoa perhevapaisiin. Esimerkiksi 6+6+6 malli on saanut paljon kannatusta feministien keskuudessa.

Se vanhempi jonka kirjoille lapset merkitään, saa myös lapsesta tulevat sosiaalietuudet. Lapsilisä voidaan maksaa kummalle tahansa vanhemmista, mutta asumistukea ja toimeentulotukea maksetaan lähinnä lähivanhemmalle. Päiväkotimaksut lasketaan lähivanhemman tuloilla. Koska naiset ovat keskimäärin pienipalkkaisempia ja heillä on epävarmemmat työsuhteet, voi tuntua reilulta, että nainen “saa” lähivanhemmuuden ja siihen kuuluvat taloudelliset edut. Suurempaa palkkatuloa saava mies pystyy omalla palkallaan kustantaa tarpeeksi suuren asunnon lapsia ajatellen. Palkka-tasa-arvo vähentäisi taloudellista insentiiviä vaatia lähivanhemmuutta naiselle.

Äitimyytti tarkoittaa sitä ajatusta, että jokainen nainen haluaa äidiksi ja että jokainen nainen olisi luontaisesti hyvä siinä roolissa. Kulttuurissamme on vielä varsin yleistä ja sosiaalisesti hyväksyttyä että isä eron tullen vähentää radikaalisti lastensa kanssa viettämäänsä aikaa. Ehkä hän tapaa heitä vain joka toinen viikonloppu. Pidämme hoitovapaalla olevaa miestä poikkeuksena (ja sitä hän nykypäivänä onkin) ja keskivertoa parempana miehenä. Äitejä sen sijaan katsotaan erittäin kriittisellä silmällä, ja lähes valinnasta kuin valinnasta voi saada kielteistä palautetta - pyytämättä. Tämä vahva sosiaalinen stigma etä-äitejä kohtaan saattaa asettaa molemmille vanhemmille paineita pitää äiti lähihuoltajana, vaikka oikeasti lapsen etu olisi asua isän kanssa. Feministiset liikkeet pyrkivät purkamaan äitimyyttiä: Kaikki naiset eivät halua lapsia, eivätkä kaikki lapsia haluavatkaan naiset ole luonnostaan parempia ja hoivaavempia kuin miehet. Sukupuoli ei määrittele parempaa vanhemmuutta.

https://kaisaruokamo.blogspot.com/2009/06/sukupuoliroolit-tulehduttavat.html

Naisten asema muslimimaissa

Miksi feministit kohkaavat Suomessa kun muualla on paljon suuremmat ongelmat?

Lyhyt vastaus: Koska me olemme Suomessa.

Pidempi vastaus: Useimmat meistä kannattavat tasa-arvotyötä myös muualla. Se on kuitenkin joskus haastavaa, sekä käytännön syistä, että siitä syystä, ettemme aina tiedä mitä ihmiset muualla tarvitsevat. On olemassa termi valkoinen feminismi jolla viitataan sellaiseen feminismiin joka hyödyttää lähinnä keskiluokkaisia valkoisia naisia. Jos haluamme tukea siskojamme ympäri maailman, pitää meidän ihan ensimmäiseksi kuunnella heitä enemmän. Naiset eivät välttämättä kaipaa pelastajaa, vaan solidaarisuutta.

Mikäli haluat tukea tasa-arvotyötä islamilaisessa vaikutuspiirissä, tutustu sekä musliminaisten että ex-musliminaisten ajatuksiin. Kuuntele, anna näkyvyyttä, tue rahallisesti. Vaadi sitä, että oman maan hallitus nostaa näitä kysymyksiä esille kansainvälisissä yhteyksissä. Malala Yousafzai, Masih Alinejad, Sarah Haidar, Ayaan Hirsi Ali, Waris Dirie, Sherin Khankan ja Rahaf Alqunun - tai Suomessa Ujuni Ahmed, Nasima Razmyar, Pazilaiti Simayijiang ja Fatbardhe Hetemaj. Jos sinulla on aito halu ja palo tukea musliminaisia tai naisia muslimiyhteisössä, aloita kuuntelemalla. Anna heille tilaa kertoa omista kokemuksistaan ja jakaa omia mielipiteitään.

Hirveän usein musliminaisten oikeuksista puhuttaessa ruvetaan puhumaan vaatteista. Tässä asiassa varmaan suurin osa sekä musliminaisista, että ei-musliminaisista (miehiltä ei nyt kysytä) on samaa mieltä: Annetaan naisten ihan oikeasti itse valita ne vaatteensa. Mikäli haluamme uskottavasti seistä naisten vapauksien puolella, me emme voi lainsäädännöllä rajoittaa naisten ilmaisunvapautta kieltämällä joitakin vaatekappaleita. Se antaisi vain viestin Iranin ja Saudi Arabian kaltaisille teokratioille, että on ihan ok säädellä naisten elämää tällä tavoin.

Vaatetuksesta hössöttämisen sijaan tulisi keskittyä siihen, että kaikki tytöt pääsevät kouluun, että alaikäisten avioliitot saadaan kitkettyä, että naisten ympärileikkaukset saadaan historiaan, että on tarjolla kunnollista raskauden ja synnytysten hoitoa, että niin sanotut kunniamurhat loppuvat… Ja niin edespäin. Näitä ongelmia esiintyy sekä muslimien, että muidenkin uskonnollisten yhteisöjen piirissä, mutta toki on useita suuria muslimienemmistöisiä maita missä ihmisoikeustilanne on hyvin vaikea.

Samalla on mainittava Myanmar ja Kiina, joissa muslimeihin kohdistuu tälläkin hetkellä kansanmurha. Intiassa hindunationalismi on nostanut päätään. Tai meille tutummat kriisit: Afganistan ja Irak, amerikkalaisten aloittamat sodat ja sotia seurannut yhteiskuntien romahtaminen ja naisten aseman heikkeneminen. Syyria. Jemen. Musliminaisten näkökulmasta olisi oikein hyvä juttu mikäli länsimaat lopettaisivat heidän “pelastamisensa” asein.

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/16/new-radicals-2018-raise-your-gaze-muslim-feminists-mosque

Tasa-arvo on jo saavutettu

Miksi suomessa tarvitaan feminismiä, kun tasa-arvo on jo saavutettu? Koska tasa-arvoa ei olla saavutettu. Lainsäädännössä erotellaan vielä miehet ja naiset, jompi kumpi pitää valita ja heitä koskevat erilaiset pykälät laissa. Vaikka nykyään useimmalla alalla samasta työstä saa saman palkan, on alojen erot huomattavia: Naisvaltaisilla aloilla palkat ovat matalemmat. Meillä on yhä aborttilainsäädäntö joka ei salli kohdullisille itsemääräämisoikeutta, eikä raiskauslainsäädäntö vieläkään perustu suostumuksen käsitteeseen. Monet näistä kysymyksistä myös nousevat säännöllisin väliajoin keskusteluun. Pitäisikö sitten rajoittaa aborttia enemmän? Pitäisikö meidän kuitenkin luopua tasa-arvon tavoittelusta ja hyväksyä nykytilanne?

Toisaalta: Feminismi on kasvanut yli kapeakatsaisen nainen-mies tarkasteluakselin. On tärkeää, että selvitämme muutkin valtahierarkiat ja pyrimme purkamaan niitä, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisimman hyvä olo. Patriarkaalinen suhtautuminen miehiin perheen elättäjinä esimerkiksi ajaa köyhät ja työttömät miehet ahdinkoon - päihteiden käyttö, asunnottomuus ja itsemurhat osuvat kovemmin tähän ryhmään kuin naisiin. Etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, äidinkieli, koulutus, kaupunkilaisuus/maalaisuus, transsukupuolisuus, raha - monenlaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten ympäröivä yhteiskunta meitä kohtelee ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä elämässä on. Haitallisia rakenteita purkamalla voimme luoda hyvinvointia niin, että jokainen saa siitä nauttia.

https://politiikasta.fi/tasa-arvopolitiikan-suunta-muuttui/

Lopuksi

Minä haluan, että kaikenlaisilla ihmisillä on suomessa hyvä olla. Joskus muutos voi tuntua pelottavalta. Tuntuisi turvallisemmalta palata aikakauteen joka on kirjallisuudesta ja elokuvista tuttu. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että Suomi sata vuotta sitten ei ollut yhtä yhdenvertainen kuin nyt, ja että elämme jatkuvassa muutoksessa vaikkemme sitä haluaisi. Mikään liike ei ole täydellinen, eivätkä kaikki itseänsä feministeiksi tituleeraavat ole hyviä ihmisiä. Feminismi on kuitenkin tarpeellista ja tärkeää, kutsui sitä millä nimellä hyvänsä. Itse aion jatkossakin käyttää termiä feministi enkä anna feminismin vastaisten tahojen määritellä sen sanan sisältöä.

Jos sinä osaat kertoa jotain epätasa-arvosta, Suomesta tai maailmalta, niin kommenttikenttä on avoin. Minut tavoittaa myös nettisivuillani mainittujen yhteystietojen kautta, mikäli et halua kertoa tarinaasi julkisesti. Ensimmäinen askel on ymmärtäminen, ja tiedän, että kokemukseni pääkaupunkiseutulaisena suomenruotsalaisena (nuorena, vammattomana) naisena voi poiketa merkittävästi sinun kokemuksistasi. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (113 kommenttia)

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Vekkuli kirjoitus, jossa onnistut oikeastaan ihan joka teemassa kirjoittamaan omasta vahvistusvinoutumastasi käsin ohi maalin.

Tasa-arvonäkökulmasta väkivallasta puhuttaessa se piiloon jäävä ongelma ei ole miesten toisiinsa kohdistama väkivalta, vaan naisten miehiin kohdistama väkivalta. Siitä ei puhuta, koska halutaan ylläpitää narratiivia miehistä väkivaltaisina ja naisista sen väkivallan kohteina. Jännästi itsekin viittaat, miten nuorissa ikäluokissa on vaaka itse asiassa toisin päin, oletuksena ilmeisesti, että iän karttuessa asetelma jotenkin kääntyisi toisin päin? Entä jos kyse onkin siitä, että väkivaltaa kokevan miehen on vaikea saada "otatsä muijaltas pataan" -asenneilmastossa ääntään kuuluville? Sen lisäksi että naisjärjestöt ponnekkaasti nousevat vastarintaan aina jos naisten väkivaltaisuutta aiotaan tutkia.

Vanhemmuuden tasa-arvosta puhuttaessa ongelma eivät ole vapaaehtoisesti tehdyt huoltajuuspäätökset, vaan se tosiasia, että huoltajuusriidoissa lähes kaikki ratkaisut päätyvät naisen lähihuoltajuuteen. Tämä toki liittyy siihen koneistonkin innolla hellimään myyttiin, jonka mukaan äiti on se luonnollinen ja parempi vanhempi lapsille, mutta myös mielikuvaa miesten väkivaltaisuudesta ylläpitävään narratiiviin. Jos ei tilanne muuten ratkea, niin koneistolle voi aina heittää syytöksen miehen väkivaltaisuudesta, tai jos oikein kovilla panoksilla pelataan niin vaikka pedofiliasta.

Naisten asema muslimimaissa nousee nähdäkseni esiin kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että se yhdessä maailman tasa-arvoisimmista maista elävä, tasa-arvoisesti kumppaninsa kanssa perhettä pyörittävä ja naispuolisten työkavereidensa kanssa työskentelevä mies alkaa vähitellen olla kyllästynyt kuulemaan olevansa syyllinen naista sortavaan ja raiskauskulttuurissa piehtaroivaan patriarkaattiin. Ehkä siksi huomautellaan, että ei se valkoinen mies nyt välttämättä niin paha olekaan? Ehkä siksi ihmetellään sitä täydellistä kieltämismentaliteettia, kun maahan tulee suuri joukko miehiä kulttuureista, joissa käsitys naisen asemasta ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta on hyvin erilainen.

Esiin nostamistasi tasa-arvo-ongelmista voi kommentoiva vaikka naisvaltaisten alojen alhaisempia palkkoja. Kannattaa kirjoittaa hakukoneeseen vaikka "why do capital intensive companies pay higher wages" ja miettiä josko esimerkiksi työvoimaintensiivisyys selittäisi palkkatasoa enemmän kuin patriarkaatin sorto. Vai mitenkäs vaikka työvoimaintensiivinen ja miesvaltainen julkisen sektorin ala poliisit tai vaikka vartijat? Kylpevät rahassa koska penis, vai?

Suostumukseen perustuvan raiskauslainsäädännön ongelma on, kuten sinullekin on moneen kertaan rautakangesta taivutettu, se että siinä hyvin todennäköisesti tulee käännettyä todistustaakka ympäri. Vai pystytkö sinä kertomaan, miten todistat suostumuksen oikeudessa? Vai luotetaanko siihen että jatkossa kaikki väärän syytöksen esittäneet tulevat ajoissa uskoon tapaus "Rafan" tapaan? Vai eikö niillä väärin tuomituilla vain ole väliä?

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén

Heippa!

Laittaisitko linkkiä tilastoon jonka mukaan "huoltajuusriidoissa lähes kaikki ratkaisut" päätyvät naisen huoltajuuteen? Kuinka monta prosenttia mielestäsi täyttää tämän kriteerin "lähes kaikki"? Mun tietääkseni käräjille menevistä n 35% päättyy siihen, että asuminen määrätään isälle. Tämä on huomattavasti suurempi osuus kuin silloin, kun vanhemmat sopivat asumisesta keskenään. Ei ole olemassa näyttöä siitä, että oikeusasteet suosisivat naisia sukupuolen vuoksi.

Lähisuhdeväkivallassa on naisia tekijöinä myös, mutta miesten väkivalta on tappavampaa. Ja kyllä, nuorissa näkyy muutos: Aiemmin naisen lyöminen oli hyväksyttävämpää, nyt siitä on tullut tabu. Nuorilla tämä näkyy jo, vanhemmissa ikäluokissa vinouma on vielä toiseen suuntaan.

Mitään kieltämismentaliteettia ei ole. Tämä on toki yleisesti toisteltu olkiukko.

Ole hyvä ja vertaile poliisin ja sairaanhoitajan palkkaa. Sama koulutustaso, julkinen sektori. Tai vartijan ja lastenhoitajan - lastenhoitajilla on itseasiassa pidempi koulutus, mutta palkka 10% pienempi.

Raiskaustapaukset ovat nykyäänkin pitkälti sana sanaa vastaan: Onko vastusteltu vai ei. Ikävää on kuitenkin lain vetämä linjaus, että kyse ei ole raiskauksesta ellei tilanteessa olla käytetty väkivaltaa tai sen uhkaa.

Käyttäjän AriThti kuva
Ari Tähti

"käräjäoikeudet antavat lähivanhemmuuden äidille 87 prosentissa tapaamis- ja huoltokiistojen ensiratkaisuista"

https://petrikolmonen.com/ (isät lasten asialla, 26 tammikuuta -19)

Mistä oma tietosi 35% on peräisin?

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #20

"Lapsen asumisen osalta 65 prosentissa huoltoriitatapauksia tuomioistuin oli päättänyt, että lapsen tulee asua äidin luona. Joka kolmannessa tapauksessa oli tehty päätös lapsen asumisesta isän luona. Loppuosassa tapauksia oli päätetty lapsen asumisesta vuoroviikoin kummankin vanhemman luona tai lasten asuminen oli jaettu siten, että osa lapsista asui äidin luona ja osa isän luona."

Se olikin n 33%, mutta tilasto on toki vanha, yli 10 vuoden takaa. Vaikea kuitenkin uskoa, että olisi mennyt huonompaan suuntaan?

Sinun linkkaamasi ei ole varsinaisesti lähde. Siellä yksittäinen ihminen (Isät lapsen asialla-puheenjohtaja, eli ei ihan puolueetonkaan) kertoo asian olevan näin vailla minkäänlaista lähdeviitettä.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/lasten-huoltoriidat...

Käyttäjän AriThti kuva
Ari Tähti Vastaus kommenttiin #33

Ai ei kelvannut linkkini. Harmi. Etsin itsekin hetken sitä varsinaista tietolähdettä johon tässä viitataan, mutta oletin että kuka tahansa tämän laskutoimituksen on tehnyt, päätyisi samaan lopputulokseen. Petri Kolmosen luku viittaa "ensiratkaisuihin", sinun lainaukse sanamuoto puhuu "tuomioistuimen ratkaisu":sta eli ehkä näissä lasketaan eri asioita? En rehellisesti sanoen tunne asiaa hyvin. Onneksi.

Oli kiinnostava huomata että kyseenalaistit tämän tiedon vetoamalla sen puolueellisuuteen tietolähteenä. Millähän tavalla "isät lasten asialla" on puolueeton? RY:n etusivulla sanotaan "jotta lasten oikeus molempiin vanhempiin toteutuisi". Minusta kuulostaa ettei RY ole isien eikä äitien puolella, vaan lasten puolella. Isien näkökulmasta, mutta ei naisia vastaan. Feminismissä minua harmittaa miehet/naiset vastakkainasettelu jonka olemassaolo kielletään, mutta joka tulee aina vanhigossa lausuttua. Kuten taas.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Tähti tuossa yllä jo tarjoaa yhden linkin. Samanlaisia lukuja muistelin itsekin nähneeni, mutten tässä kotikoneelta nyt löydä tilastoa. Laitan huomenna tulemaan, kun pääsen arkistooni käsiksi. Enkä muuten kirjoittanut tuomioistuimista vaan koneistosta. Ei välttämättä löydy näyttöä suosimisesta, jos oikeus vain noudattaa all female panelin suositusta siitä että nainen on parempi lähivanhempi.

Mitähän palkkoja muuten haluaisit minun vertailevan, peruspalkkaa, keskiansiota vai mitä?

Noin esimerkkinä, TES:n mukaan lastenhoitajan peruspalkka näyttäisi olevan 2036€/kk (KVTES Liite 5), vartijan peruspalkka 1623€/kk (Vartiointialan työehtosopimus). Millähän matematiikalla vartijan palkka on siis korkeampi?

Tai poliisilla peruspalkka 2127-2214€/kk (Valvontatehtävien perus- ja vaativa taso) vs. sairaanhoitajat 2300€/kk (vaativat hoitoalan ammattitehtävät, kuten sairaanhoitaja)?

Ettet vain vertaile kokonaisansioita, joita selittävät esimerkiksi vuorolisät? Että se on tasa-arvo-ongelma kun vaikkapa vartijat ovat lastenhoitajia useammin vuoro- ja yötöissä ja siksi heidän kokonaisansionsa ovat suuremmat?

Oletko muuten yleisemminkin sitä mieltä, että rikoksista pitäisi tuomita sana sanaa vastaan, vailla muita todisteita?

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela

"Miesten toimiminen hoivarooleissa, kuten päiväkodissa hoitajina tai peruskoulussa opettajina, saattaisi osaltaan auttaa poikienvälisen väkivallan kitkemisessä."

-Huomaatko ristiriitaa tämän kirjoittamasi kommentin ja yleisen maailmankuvasi välillä?

Petri Lavonen

Kirjoittajalla on tosiaan oma vekkuli maailmankuva. Varmaan ikäkysymys? Meilläpäin sairaanhoitaja miehet ovat useimmiten myös palomiehiä ja YK veteraaneja. Lisäksi ystäväpiiriin kuuluu myös huippu-urheilijoita ja taistelulaji experttejä jotka ovat ammatiltaan sosionomeja ja opettajia. Yhtäkään feministi miestä en tunne.

Käyttäjän juholeppanen kuva
Juho Leppanen

Minä taas tunnen vaikka kuinka monta.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén

En huomaa. Voisitko ystävällisesti avata sitä tarkemmin?

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela

Johan toki. Eikös ideologiasi yhtenä peruslähtökohtana ole turvata tasa-arvoiset sosiaaliset oikeudet ihan jokaiselle ihmiselle!? Tuosta oletuksesta johtuen katson, että on perin ristiriitaista, että kuitenkin peräänkuulutat miehiltä enemmän sosiaalista vastuuta kuin naisilta.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #15

Millä tavalla peräänkuulutan miehiltä enemmän sosiaalista vastuuta kuin naisilta?

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #18

"Miesten toimiminen hoivarooleissa, kuten päiväkodissa hoitajina tai peruskoulussa opettajina, saattaisi osaltaan auttaa poikienvälisen väkivallan kitkemisessä."

-Etkös sinä juuri tällä kommentillasi peräänkuuluta miesten sosiaalista vastuuta?

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #19

Tämä on yhteiskunnallinen haaste. Meillä on selkeästi enemmän naisia näillä aloilla. Syy ei ole yksittäisten miesten, tai naistenkaan. Miehille omat palat perhevapaista ja miesten houkuttelu päiväkoteihin ja kouluihin, tämä olisi tärkeää.

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #30

Ehdotat siis ihan vakavissaan, että miehiä pitäisi houkutella kouluihin ja päiväkoteihin paikkaamaan naisten luomaa auktoriteettivajetta etkä näe tässä mitään ideologista ongelmaa?

Käyttäjän MillaJaakkola kuva
Milla Jaakkola Vastaus kommenttiin #36

Olisihan se hyvä, että kasvuikäiset pojat saisivat koulussakin miehisiä roolimalleja, eikä se ole mikään "naisten luoma auktoriteettivaje" :D

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #59

"Olisihan se hyvä, että kasvuikäiset pojat saisivat koulussakin miehisiä roolimalleja, eikä se ole mikään "naisten luoma auktoriteettivaje" :D"

-Emme keskustele kasvuikäisten poikien roolimalleista vaan blogisti peräänkuuluttaa miehiä kitkemään poikienvälistä väkivaltaa kouluista ja päiväkodeista. Mikäli naisvaltainen koululaitos ei tähän kykene ilman miehiä on sanomattakin selvää, että kyseessä on naisten luoma auktoriteettivaje.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #36

Täh, mistä sait päähäsi, että kyse on "auktoriteettivajeen paikkaamisesta"? Mikä juttu tämä nyt on?

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #71

Kerro nyt jo ihmeessä miksi peräänkuulutat miehiä ratkomaan kouluihin poikienvälistä väkivaltaa? Minua rupesi juuri kiinnostamaan, että mikä muu tähän voi olla syynä kuin auktoriteettivajaus!?

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #30

"Meillä on selkeästi enemmän naisia näillä aloilla."

Meillä on selkeästi enemmän miehiä kuin naisia monilla aloilla. Monesti sellaisilla aloilla, jossa riski mm. vammautua/työtapaturmat ovat reilusti normaalia suuremmat. Naiskiintiötkö niihin ammatteihin?

Käyttäjän MillaJaakkola kuva
Milla Jaakkola Vastaus kommenttiin #46

Jos niissä ammateissa ollaan joka päivä tarjoamassa roolimalleja pikkutytöille, niin naiskiintiö voisi olla hyvä juttu. Mutta onko tällaisia?

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #60

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien paikathan ovat perinteisesti kaikkein kovimpia roolimalleja pikkutytöille.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #46

Fiksua olisi toki pohtia työturvallisuutta näillä aloilla, mutta toki jos sillä on paljon vaikutusta seuraavaan sukupolveen niin olisi hyvä saada kaikkien sukupuolien edustusta sinne.

Ilmeisesti ajattelet, että minä pidän naisia jotenkin enemmän suojelun arvoisina kuin miehiä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Monesti tuollaiset alat on sellaisia, jotka maksavat kohtuuhyvin ja joihin naisilla on vaikeampi päästä kuin miehillä. Totta kai olisi hyvä jos naisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet. :)

Käyttäjän IrmaAsikainen kuva
Irma Asikainen Vastaus kommenttiin #30

Kerropa minulle hyvä tyttö, mitä saavutamme sillä, että miehet pitää väen väkisin tunkea naisten tonteille ja päin vastoin.
Kunhan sinäkin kasvat isoksi, niin tulet kyllä huomaamaan, että tämä nykyajan feminismi menee metsään monessakin mielessä, mutta turhahan teille on tulla sitä sanomaan, kun te luulette olevanne niin pahuksen viisaita, vaikka olette vain fmakoiden aivopesemiä juoksustyttöjä.
Todellinen tasa-arvo saavutetaan, kun miehet alkavat synnyttää, mutta nyt alkaisi olla jo aika puhua miesten ja naisten samanarvoisuudesta, sillä miehet ovat jääneet pahasti naisten ja erityisesti femakoiden yliajamiksi.

Pekka Korhonen Vastaus kommenttiin #86

Minusta feminismin ongelma ei ole siinä että se ajaa miehiä naisten tontille ja päinvastoin. Ongelma on sen sijaan siinä että se keskittyy eroihin ja yleensä ajaa tasa-arvoa vain nostamalla naisten tai vähemmistöryhmien asemaa. Jopa sen käyttämä sanasto on leimaavaa ja alleviivaa naiset ja miehet erilaisiksi. Omien huomioideni mukaan erot eivät ole kovinkaan isot ainakaan nykyaikaisen suomalaisen naisen ja miehen välillä. Enemmän eroja tulee muista asioista kuin sukupuolesta. Fyysisiä eroja toki on ja poikalapset tuntuvat pitävän enemmän painimisesta ja muista vastaavista leikeistä mutta syviä eroja ei juurikaan ole. Myös tuo synnyttäminen ja imettäminen (poislukien pulloruokinta) on naisten alaa mutta taaperoiästä lähtien mies voi antaa aivan yhtä hyvää hoivaa tai parempaa lapselle.

Samanarvoisuus on tärkeä asia jota pitäisi ajaa. Miesten puolta feministit eivät aja kuin sivuten siinä mikä hyödyttää heidän edustamiaan ryhmiä, sitä varten tarvitsemme muita ajamaan tasa-arvoa. Laista voisi poistaa kaikki viitteet sukupuolesta, terveydenhuollon puolella niitä tarvitaan.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

> Naisten asema muslimimaissa
> Miksi feministit kohkaavat Suomessa kun muualla on paljon suuremmat ongelmat?
> Lyhyt vastaus: Koska me olemme Suomessa.

Ehkä olisi aika nostaa profiilia Suomen musliminaisten puolesta. Jos kantasuomalaiset miehet alkaisivat vaatia tytärtensä ympärileikkauksia tai huivin käyttämistä, siitä seuraisi varmaankin iso haloo feministipiireissä.

> Hirveän usein musliminaisten oikeuksista puhuttaessa ruvetaan puhumaan vaatteista. Tässä asiassa varmaan suurin osa sekä musliminaisista, että ei-muslimeista on samaa mieltä: Annetaan naisten ihan oikeasti itse valita ne vaatteensa.

Jätitkö listasta tarkoituksella pois muslimimiehet? :-) Tiukan islamilaisissa kulttuureissa ajatellaan yleisesti, että jokaisella naisella on oltava miesholhooja (isä, aviopuoiso, veli), joka pitkälti vastaa naisen soveliaasta käytöksestä, ja kai myös siitä, käytetäänkö kodin ulkopuolella peittäviä vaatteita.

> Samalla on mainittava Myanmar ja Kiina, joissa muslimeihin kohdistuu tälläkin hetkellä kansanmurha.

Jotta ei mene yksipuoliseksi, sinulla on varmaankin myös lista maista, joissa muslimit kohtelevat muita uskontokuntia huonosti. Tai tarkemmin ajatellen, liittyykö kumpikaan lista feminismiin, vai puhummeko tässä vain yleisesti muslimien suosimisesta tai vastustamisesta, ja sitten heijastamme tämän näkökulman vinouttamaan myös noita feministisiä kysymyksiä? Myös lista maista, joissa muslimiti kohtelevat muiden uskontokuntien naisia huonosti, tai muut musliminaisia, voisi olla paikallaan, feministisistä syistä.

Hyviä kommentteja muuten, mutta tulipahan tartuttua näihin muutamiin mahdollisiin vinoumiin. Kai olemme yhtä mieltä siitä, että sanaparin feminismi ja islam tienoilla riittää vielä paljon työtä.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén

Puhumme siitä, että monesti musliminaisia heilutetaan ympäriinsä ja käytetään lyömäaseena. Ei siis ollut puhe ei-musliminaisista tässä kontekstissa, vaan nimenomaan musliminaisista tai muslimiyhteisöissä elävistä uskostaan luopuneista. He eivät tahdo tulla hyväksikäytetyksi rasistisiin tarkoituksiin.

Listasta jäi pois miehet ylipäätänsä, tarkoitus oli puhua musliminaisista ja ei-musliminaisista. Miehille tuntuu olevan hyvin tärkeää säädellä naisten pukeutumisesta. Tarkennan tekstiä.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Kirjoituksesi ei kai käsitellyt rasismia lainkaan. Tarkoitatko että koska taustalla ajattelit kuitenkin rasismin pahoja vaaroja, musliminaisten oikeusksista pitääkin olla puolittain hiljaa? Itse asiassa mainitsit kyllä monia islamiin ja naisten asemaan liittyviä ongelmia, joten ehkä puolustat vain (muiden) feministien ja muiden suomalaisten oikeutta vaieta Suomen musliminaisten (tai muiden teoista kärsivien naisten) oikeuksista. Onko rasististen puheiden vaara suurempi vaara kuin vaikkapa tyttöjen ympärileikkaukset, raiskaukset ja kunniamurhat?

Oletan että suurin osa ainakin mainituista uskostaan luopuneista musliminaisista on sitä mieltä, että muslimiyhteisöjen naisten kohtelua tulee kritisoida tiukasti. Eivät he ole tähänkään mennessä vaienneet, vaikka on tietenkin aina mahdollista, että joku rasisti yrittää käyttää jotain heidän sanomaansa hyväkseen. He varmasti toivovat (etenkin ei-rasisteilta) asiallista kritiikkiä, eivät ongelmista vaikenemista.

Ehkä olisi viisasta puhua rasismista erikseen ja naisten asemaan liittyvistä kysymyksistä erikseen. Rasismin olemassaolo ei ole peruste vaieta muista ongelmista. Ehkä on paras kritisoida molempia ongelmia, niin saadaan molemmat loppumaan.

Kaikkia uskontokuntia (ja rotujakin) tulisi kohdella tasapuolisesti. Jos kantasuomalaisen tytön ympärileikkaus olisi feministien näkökulmasta ankaran protestoimisen arvoinen asia, kai myös suomalaisten muslimityttöjen kohdalla äänen pitäisi kuulua. Sama raiskauksista ja muistakin.

Ehkä voisi myös harkita niiden miesten ja naisten tukemista, jotka noista ongelmista puhuvat (voi olla jopa persun kanssa näistä naisten oikeuksiin liittyvistä asioista samaa mieltä, vaikka olisikin muista asioista eri mieltä).

> Listasta jäi pois miehet ylipäätänsä, tarkoitus oli puhua musliminaisista ja ei-musliminaisista. Miehille tuntuu olevan hyvin tärkeää säädellä naisten pukeutumisesta. Tarkennan tekstiä.

Oletan että ainakin suomalaisten miesten suuren enemmistön mielestä olisi hyvä, jos sekä naiset että miehet voivat itse päättää pukeutumisestaan. (on Suomessakin tosin joitain normeja, kuten siihen liittyviä, missä saa oleskella alasti) Muslimimiesten joukossa oletan olevan paljon enemmän tiukkaa suhtautumista uskonnon suosittelemaan pukeutumiseen. Musliminaistenkin joukossa oletan tuollaisten tiukkismielipiteiden olevan merkittävästi yleisempiä kuin suomalaisten naisten keskuudessa.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #24

Tosiaan, toin esille joitakin muslimiyhteisöjen ongelmia liittyen naisten oikeuksiin. Mielestäni meidän tulisi olla huomattavasti tiukempia muun muassa Saudi Arabian kanssa. Emme me katsoisi sivusta jos kyse olisi etnisestä vähemmistöstä joka oltaisiin tällä tavalla orjuutettu, miksi siis jatkamme asekauppoja heidän kanssaan kun he alistavat naisia tällä tavoin?

Kirjoitukseni käsitteli rasismia hyvin vähän, sillä tässä keskityttiin enemmän sukupuolidimensioon. Valitettavasti islamkritiikin varjolla harjoitettu rasismi osuu sekin hyvin usein juuri niihin musliminaisiin, erityisesti niihin, jotka pukeutumisellaan ilmaisevat olevansa muslimeja. Sehän on ihan nurkinkurista, että kritisoidaan islamia koska naisten oikeudet -> häiritään musliminaisia.

En koe vaienneeni mistään ongelmista rasismin pelossa. Toivon, ettei kukaan muukaan niin tee. Samalla on hirveän tärkeää jatkaa feminististä työtä nimenomaan antirasistisista lähtökohdista. Naisten oikeuksia ei saa käyttää lyömäaseena rasismissa sen enempää kuin toistepäin, että käytettäisiin jotain rasismipelotinta jottei tarvitsisi puolustaa naisten oikeuksia.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #31

> Valitettavasti islamkritiikin varjolla harjoitettu rasismi osuu sekin hyvin usein juuri niihin musliminaisiin, erityisesti niihin, jotka pukeutumisellaan ilmaisevat olevansa muslimeja.

Onko sinulla joku hyvä esimerkki kirjoituksesta, jossa on harjoitettu rasismia (rotuun perustuvaa syrjintää) islamkritiikin varjolla? Tuo ei ole mahdoton ajatus, mutta vaikea todistaa. Samaan tapaan voi epäillä hyvin monissa keskusteluissa olevan erilaisia antipatioita häiritsemässä keskustelua, kritiikin puolitarkoituksellisena sivuvaikutuksena, ja molempiin suuntiin. Paras olisi olla tuomitsematta asiallista kritiikkiä sillä perusteella, että taustalla saattaa olla joitain omasta mielestä ei-toivottujakin tunteita. Paras myös olla syyllistymättä perusteettomaan loanheittoon. Osa esitetystä kritiikistä on varmasti täysin vilpitöntäkin.

Ja tietenkin, jos islamkritiikki on nasten huonoon asemaan kohdistuvaa, kai se pitää lähtökohtaisesti tulkita musliminaisia puolustavaksi (siinäkin tapauksessa, että puhujalla on myös joitain rasistisia tai vastaavia ajatuksia). Mainitsemasi pukeutumiseen kohdistuva kritiikki taitaa yleensä olla pukeutumisen vapautta vaativaa, eli sitä samaa, jota itsekin taidat puolustaa.

> Samalla on hirveän tärkeää jatkaa feminististä työtä nimenomaan antirasistisista lähtökohdista.

Eivätkö feminismi ja antirasismi ole kaksi eri asiaa? Joskus tietenkin kahdenlaiset ongelmat osuvat yhteenkin, mutta minusta femisnismi ja rasismin vastustaminen ovat luontevampia lähtökohtia kuin feminismiin perustuva antirasismi tai antirasismiin perustuva feminismi. Suurin ongelma tuossa on kai se, että jos mainostaa feminismin olevan antirasistista toimintaa (joka yleensä assosioidaan johonkin vasemmistoradikalismiin), feminismin vastustajien määrä kasvaa nopeasti. Uudet feminismin aallot ovat jo vieraannuttaneet monia feministejäkin.

Anter Yaşa

Tässä teet ääri patriarkaalisten islamistien työn, sanomalla, että pakkohuntulaiessa elävät musliminaiset valitsisivat hunnut itse. Iranissa ja Saudi Arabiassa se on laki ja feministit taistelevat sitä vastaan. Mitä jos tukisit aatesisariasi, etkä toistaisi ääri patriarkaalisten islamistien retoriikkaa?

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala

Teet ihmisyydestä ongelman.
Se että me miehet tapellaan keskenämme, liittyy geeneihin ja parinmuodostukseen. Me tapellaan alitajuisesti sen takia, että te naiset osaatte päättää kumpi voisi olla parempi suvun jatkamiseen. Tämä siis tapahtuu meidän tiedostamatta, se kuuluu meidän perimään eikä mene pois puhumalla tai feminismillä.
Sama kuin meidän miesten tissien tuijottelu. Tämäkin tapahtuu ihan automaattisesti, ajattelematta seksiä tai muuta itse yksilöä kohtaan. Meidän aivot vaan raksuttaa lisääntymiskyvystä, jonka näkymä tarjoaa. Ja me emme edes itse tajua tätä, koska se on niin syvällä ihmisten perimässä.

Sama periaate on naisen suuremmassa hoivavietissä. Nainen suojelee lasta, mies perhettä pyrkiäkseen pitämään perimänsä elossa tulevaisuuteen. Geenit.

Jos mietitte leijona-urosta, niin hoksaatte. Meillä miehillä on melko sama profiili. Ja ei leijonakaan käyttäydy noin sen takia että se haluaa olla leijona-uros. Niiden käyttäytyminen on perimässä eikä sitä mikään muuta, ellei henkiin jääneet ole tehneet jotain toisin. Ja tämä veisi useita sukupolvia.

Meidän biologiaa on liki mahdoton muuttaa.

Petri Lavonen

#4#Jollakin tapaa on onnistuttu luomaan miesfeministejä. Geenimuunneltua mieskuvaa joka haluaa olla alisteisena. Kaikki eivät ole leijonia.

Käyttäjän juholeppanen kuva
Juho Leppanen

Ihminen on tietoinen olento joka voi valita käytöksensä. Minä en tappele kenenkään kanssa. En tuijota tissejä. Ja olen tietoinen asioista, jotka ovat "perimässäni".

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala

En usko. Se on niin sisäänrakennettu käyttäytymismalli parinvalinnassa.

Käyttäjän kivisto kuva
Harri Kivistö

Ihmiset eivät ole geeniensä orjia. Me osaamme esimerkiksi lentää vaikka geenit sanovat että emme osaa.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Ei tässä mitään ihmeellistä logiikkaa tarvita. Yleensä pahimmat Feministit pitävät palopuheita miesten väkivaltaisuudesta, kun palopuheet on pidetty he suuntaavat moottoripyöräkerhoihin, koska siellä tapaa oikeita miehiä.

Käyttäjän juholeppanen kuva
Juho Leppanen

Milloin noin on tapahtunut? Mikä on "oikea mies" ja kuka sen määrittelee?

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Asevelvollisuus

Feministit, joilla on vähänkin valtaa ajattelevat hieman eri tavalla. Esim. Biaudetin mukaan ei asevelvollisuudessa ole tasa-arvo-ongelmaa, koska naisetkin voivat halutessaan käydä sen.

http://paivanbyrokraatti.com/2016/11/27/pb-eva-bia...

Kannattamalla feminismiä ajat tuon suhteen siis epätasa-arvoa, vaikka olisitkin eri mieltä.

Miesten välinen väkivalta

Tässä suurin ongelma on se, etteivät naiset ymmärrä miehiä. Hyvä esimerkki tästä on gilletten uusin feministin tekemä mainos, jossa näytetään, ettei edes leikkimielinen tappelu poikien kesken pitäisi olla hyväksyttävää. Miehet tarvitsevat asioita, joihin he purkavat agressionsa. Jos he eivät pääse purkautumaan, he tulevat purkamaan kaiken kerääntyneen agression todennäköisesti haitallisesti. Hyvänä esimerkkinä tuosta on feministimiehien määrä seksuaalirikoksissa ympäri maailmaa.

"Feminists treat men badly. It's bad for feminism."
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2...

Tasa-arvoa vanhemmuudessa

Miksi sitten miesten tasa-arvoa ajavat liikkeet halutaan ajaa feministien puolelta syvimpään helvettiin? Esim. näitä asioita ilmi tuova feministin tekemä red pill movie on yritetty ja saatu kiellettyä feministien toimesta.

"The Red Pill: Melbourne cinema drops men's rights film after feminist backlash"
https://www.theguardian.com/film/2016/oct/26/the-r...

Naisten asema muslimimaissa

Esim. Hirsi Ali ei ole feministien suosiossa, koska hän avoimesti kritisoi islamia ja sitä ei nykyisten sääntöjen mukaan saa tehdä.

https://nypost.com/2015/03/27/wrong-kind-of-hero-w...

Samoin hänellä on kärkkäitä mielipiteitä feminismistä.

"Ayaan Hirsi Ali, a harsh critic of Islam’s treatment of women, said Wednesday that modern American feminism is focused on “trivial bullshit” and needs to be reclaimed."
https://www.washingtonexaminer.com/hirsi-ali-slams...

Juuri noiden asioiden takia hänet halutaan ja onnistuttukin välillä vaientamaan.

"‘Shrill Leftie idiots’: Ayaan Hirsi Ali slams petition opposing her planned Australia visit"
https://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/ayaan...

Tasa-arvo on jo saavutettu

Naiset ja miehet erotellaan, koska naiset ja miehet ovat erilaisia. En olekaan kuullut kritiikkiä aborttilainsäädännöstä. Kuulostaa siltä, että siinä olisi jotain oikeasti korjattavaa. Olisiko sinulla linkkiä johonkin artikkeliin, jossa olisi syvällisemmin tuosta? Suostumuskäsite taas on todella ongelmallinen.

Muutenkin ennemmin pitäisi ajaa miesasiaa, jonka edustajista tai edustettavista asioista feministit eivät todellakaan pidä. Naiset ovat oikeasti etuoikeutettu ryhmä Suomessakin.

"ONKO NAISILLA ENEMMÄN ETUOIKEUKSIA KUN MIEHILLÄ?"
https://tamapaiva.blogspot.com/2015/04/onko-naisil...

Lopuksi

Jos todellakin haluat ajaa kaikille tasa-arvoa, niin miksi et aja egalitarismia? Kuten noista vastauksistani näet, niin tasa-arvon ajaminen feminismin alla on vähän sama kuin joku natsi sanoisi ajavansa tasa-arvoa natsiliikkeen alla.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Aivan totta. Jos ja valitettavasti kun pitää valita feminismin ja tasa-arvon järkevän tavoittelemisen väliltä, niin valitsen tasa-arvon joka kerta. Nykyinen feminismi on valitettavasti usein jotain ihan muuta kuin tasa-arvon edistämistä. Feminismin hyvät puolet eivät voita huonoja, kun parempiakin vaihtoehtoja on olemassa.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén

Feministejä on monenlaisia, eivätkä kaikki tietenkään ole samaa mieltä ihan kaikesta. Yhden yksittäisen feministin näkökulma ei määritä koko liikettä. Mitään laajempaa tukea epätasa-arvoinen asevelvollisuus ei feministisen liikehdinnän keskuudessa nauti.

The Red Pill ei taida olla feministin tekemä, vaan ex-feministin?

En edelleenkään aio antaa antifeministien määritellä mitä mieltä me feministit olemme esimerkiksi Ayaan Hirsi Alista. :) Ayaan Hirsi Ali kritisoi modernia amerikkalaisfeminismiä ja nähdäkseni siinä liikkeessä on ongelmansa joita saakin kritisoida. Minä olen varmasti joissakin asioissa eri mieltä kun hän. En näe tässä mitään erikoista. Erikoista olisi, jos kaikki olisivat kaikesta samaa mieltä. Pidän hänen näkökulmaansa silti tärkeänä ja arvokkaana.

Islamin kritisoiminen on ihan sallittua feministisissä piireissä, en tiedä mistä tämäkin olkiukko on revitty, että ei olisi sallittua. Minä olen feministi, minä liikun feministisissä piireissä, minä kritisoin aika ajoin islamia. Kukaan ei ole sanonut minulle sen olevan kiellettyä. Miksi kuuntelisin antifeministien mielipiteitä siitä, että mikä feminismissä on kiellettyä ja mikä sallittua? Eikö se olisi aika pöhköä? Ruveta vaikenemaan islamista koska joku antifeministi sanoo, että feministit ei saa puhua siitä.

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

The Red pillin tekijä oli alkujaan feministi ja omien sanojensa mukaan meinasi tehdä elokuvasta feminististä propagandaa, mutta kun hän näki miten oikeasti asiat olivat hän jätti feminismin.

Jos feminismi olisi todellakin sitä, mitä se oli toisen aallon aikaan, niin itsekin kannattaisin sitä. Todellisuus vain on toinen kolmannen aallon kohdalla ja tämä kolmas aalto on vetänyt asiat niin överiksi, että ne tulevat vielä purkaantumaan todella hankalina yhteiskunnallisina ongelmina.

Tuossa esimerkkinä video yhdestä tuollaisesta yhteiskunnallisesta asiasta toisen aallon feministiltä Christina Hoff Sommerssilta, jonka kanssa olen aika pitkälle kaikissa asioissa samaa mieltä.

"The war on boys: Have they been left behind? | FACTUAL FEMINIST"
https://www.youtube.com/watch?v=4sKBMcLzRHY

Antifeministit eivät määrittele feminismiä. Feminismin määrittelee se, miten se kokonaisuudessaan toimii ja tällä hetkellä se on viemässä meitä kohti pahempia ongelmia kuin meillä on koskaan ollut.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Saga, nyt kirjoitit asiaa, kiitos! Ainoa mikä minuun pisti silmään tuli tässä:

"Mikäli haluat tukea tasa-arvotyötä islamilaisessa vaikutuspiirissä, tutustu sekä musliminaisten että ex-musliminaisten ajatuksiin. Kuuntele, anna näkyvyyttä, tue rahallisesti. Vaadi sitä, että oman maan hallitus nostaa näitä kysymyksiä esille kansainvälisissä yhteyksissä. Malala Yousafzai, Masih Alinejad, Sarah Haidar, Ayaan Hirsi Ali, Waris Dirie, Sherin Khan ja Rahaf Alqunun - tai Suomessa Ujuni Ahmed, Nasima Razmyar, Pazilaiti Simayijiang ja Fatbardhe Hetemaj. Jos sinulla on aito halu ja palo tukea musliminaisia tai naisia muslimiyhteisössä, aloita kuuntelemalla. Anna heille tilaa kertoa omista kokemuksistaan ja jakaa omia mielipiteitään."

Jostain kumman syystä eurooppalaiset feministit herkästi syyttävät Euroopan ulkopuolelta tulleita feministejä rasisteiksi, eikä hyväksy heidän ajatuksiaan. Tämä vaikka he ovat todellisia kokemusasiantuntijoita.

Eräs miesfeministi muistaakseni Marokosta lähti vihaisena pois Euroopasta. Eurooppalaiset feministit syyttivät häntäkin rasistiksi kun hän yritti selittää oman maansa kulttuuria ja naisten huonoa asemaa siellä. Ihan kuin Euroopan feministit olisivat kaikentietäviä ja muiden maiden edustajia katsotaan alaviistoon.

Mielestäni on syytä keskustella, mikä on se perustavanlaatuinen syy, miksi me täällä Euroopassa toiminne näin epäsolidarisesti muita naisia kohtaan. Liittyykö se naisten keskinäiseen kateuteen, vai mitä se on? Itse olen täysin ymmällä?

Vaatteista olen sama mieltä kanssasi, on jokaisen oma asia mitä päälleen laittaa, kunhan se on vapaaehtoista. Muut asiat ovat tärkeämpia - Tyttöjen silpominen ja tyttöjen ja naisten pakkopaidat. He eivät saa tehdä valintoja itsenäisesti edes pienissä asioissa - Harrastukset, lenkille lähdöstä, saati sitten suuremmista asioista kuten opiskelusta, puolisosta, asumisesta.

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela

Nita Hillner, millä logiikalla päädyit lopputulokseen, että Nyrenin bloggaus on täyttä asiaa vaikka kommenttikentässä on purettu ansiokkaasti miksei se sitä ole?

Vastauksena kysymykseesi sanon, että eurooppalainen feministiliike on kuin sopulilauma, jonka kuplaan mahtuu vain yksi totuus kerrallaan. Kun siihen kuplaan on kerran puhallettu ajatus kaikkivoipaisesta monikulttuurista niin kaikenlainen faktoihinkin perustuva rakentava kritiikki tyrmätään pahansuopaisena rasismina tms.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Yleisesti hyvin perusteltu blogi ja pyrkimys nähdä asiat oikeansuuntaisesti. Vaikka on jossain määrin eri mieltä jonkun ihmisen kanssa, ei kannata lyödä vaan keskustella.

Ainoastaan täysin kelvottomia mielipiteitä täytyy lyödä alas lonkalta. Näitä ei onneksi ole täällä paljon näkynyt. Muutamia ehkä...

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén

Islamin, lähi-idän, aasiaan ja afrikkalaisten kulttuurien kritisoimiseen liittyy valitettavan usein se riski, että rasistiset öyhöttäjät ottavat kritiikin lyömäaseekseen omassa maassaan olevia vähemmistöjä kohtaan. Olen itse päättänyt kuitenkin jatkaa näistä öyhöttäjistä huolimatta. Meidän pitäisi yleensäkin antaa vähemmän tilaa kovaäänisille antifeministeille ja rasisteille ja vain jättää heidät huomiotta mikäli pyrkivät varastamaan keskustelun itselleen. Tästä syystä aion jatkossakin kutsua itseäni feministiksi, vaikka pieni äänekäs ryhmä tekee parhaansa mustamaalatakseen termin.

Tapaus Rahaf Alqunun on taas yritetty varastaa esimerkiksi siitä, miten "feministit eivät välitä" eivätkä uskalla kritisoida islamia. Mutta kuka Rahafia tuli Thaimaasta hakemaan? Kuka häntä oli vastassa Kanadan lentokentällä? Ketkä hänen tarinaansa retweettaili? Varmasti voisimme vielä tehdä enemmän, sitä en kiellä. Nämä tapaukset eivät kuitenkaan ole syy luopua feminismistä, vain syitä olla parempia feministejä jatkossa. :)

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela

"Islamin, lähi-idän, aasiaan ja afrikkalaisten kulttuurien kritisoimiseen liittyy valitettavan usein se riski, että rasistiset öyhöttäjät ottavat kritiikin lyömäaseekseen omassa maassaan olevia vähemmistöjä kohtaan"

-Josta johtuen onkin sitten paljon kätevämpää laittaa pää pensaaseen ja tuomita myös oman aatteen sisältä tuleva rakentava kritiikki rasismina, koska rasismi. Absoluuttista oikeaa ja väärää ei ole olemassakaan. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen tarkoittaa sitä, että aina johonkin suuntaan pyllistää vaikka tarkoitusperät olisi kuinka jalot. Pää pensaassa tulee pyllistäneeksi vain kaikille.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #22

Onko joku laittanut päätänsä pensaaseen?

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #34

Kiitos tyhjentävästä vastauksesta.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #22

Tuossa ongelmana on se, että rasistien puheessa naisten asemasta teema toimii vain välikappaleena ihan toisia tarkoitusperiä ajettaessa.

Karmeita esimerkkejä tästä ovat öyhöttäjät, jotka toisaalla valittavat siitä, että naisiin kohdistuva ahdistelu nostetaan esiin länsimaisten ihmisten tekemänä. Samat tyypit ovat useimmiten äänekkäimpinä tuomitsemassa maahanmuuttajien tekemän ahdistelun. Tässä kaksinaamaisessa touhussa epäpyhyys on räikeää - tuntuu, kuin vaadittaisiin kantasuomalaisille miehille yksinoikeutta ahdisteluun!

Tällaisessa keskusteluympäristössä monissa muissa kulttuureissa vallitsevan naisten heikon aseman esille tuonti on ongelmallista. Toinen liittyy kaikkeen ulkomaiseen solidaarisuustyöhön: Osaammeko tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan niin, että se tuossa maassa tuottaisi toivottuja tuloksia? Kaikkeen tähän ainoa keksimäni ratkaisu on antaa noissa maissa tai kulttuureissa eläville naisille ääni ja vaikutta heidän asemaansa kansvainvälisillä suhteilla ja kampanjoilla heidän määrittelemillään tavoilla ja ajoituksella. Kotimaassamme oleville kotoutuspolitiikka antaa tätä tehokkaammat aseet. Sen teho taas heikkenee, kun nuoret miehet pannaan odottelemaan tyhjän päällä jotain, jota ei ehkä koskaan tule.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #39

"Karmeita esimerkkejä tästä ovat öyhöttäjät, jotka toisaalla valittavat siitä, että naisiin kohdistuva ahdistelu nostetaan esiin länsimaisten ihmisten tekemänä."

Tällaisista olisi mukava nähdä ihan konkreettisia, todennettavia esimerkkejä näiden joku joskus jossain -olkiukkojen sijaan. Minä en ainakaan ole nähnyt naisiin kohdistuvan ahdistelun vähättelyä, vaan puheenvuoroja joissa on joko vaadittu jonkinlaista selkeää ja objektiivista määritelmää sille, mikä on ahdistelua ja mikä ei tai vaihtoehtoisesti kommentteja siitä, että todentamattomiin väitteisiin perustuvien some-lynkkausten sijaan syytöksille pitäisi - hui kamalaa - olla jopa todisteita. Toki molempia on innolla leimattu ahdistelun vähättelyksi.

"Samat tyypit ovat useimmiten äänekkäimpinä tuomitsemassa maahanmuuttajien tekemän ahdistelun."

Niin no, ainoa vähättely jota minä esimerkiksi täällä olen nähnyt liittyi kuuluisaan Tapanilan keissiin, joka oli innokkaimpien mielestä "ei niin paha juttu" tai "jonkinlaista kopelointia". Samaan sarjaan voi laittaa vaikka ihan viranomaistahoilta tulleet selittelyt, miten meidän pitää vain tottua siihen että muualta tulleilla on vähän suoremmat lähestymistavat.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #41

"Tällaisista olisi mukava nähdä ihan konkreettisia, todennettavia esimerkkejä näiden joku joskus jossain -olkiukkojen sijaan. Minä en ainakaan ole nähnyt naisiin kohdistuvan ahdistelun vähättelyä,"

Noo, otetaan nyt vaikka kaksi sitaattia samalta kansanedustajalta:

– Jos joutuu (seksuaalisen ahdistelun kohteeksi), niin mitä siitä välittämään. Eihän siitä jälkeä jää, Teuvo täräytti hymyillen ja hohotti makeasti päälle.

– Monet ihmiset ovat olleet minuun yhteydessä. Vanhemmat eivät uskalla päästää lapsiaan yksin kouluun vaan vievät heidät sinne autolla. Lapset pelkäävät ja vanhemmat joutuvat suojelemaan heitä, koska vieraat ukot huutelevat ja viheltelevät tyttölasten perään. Tätä ei saisi joidenkin mielestä sanoa ääneen, mutta minun suuta ei tukita, Hakkarainen jyrähtää.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #45

Katos, eipä kuulu tuo Seiska minun lukemistooni. Ja olet sitten sitä mieltä, että Hakkarainen käy referenssiksi kovinkin laajan ihmisjoukon näkemyksistä? Vai onko Hakkaraisen kaltainen möläyttelijä vain sopivaa rakennusainetta olkiukoille?

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #66

Tätä mölymystöä löytyy valitettavan tiuhaan esim. laatujulkaisu MV:n ja vastaavilta sivustolta, mutta en taida sinne mennä sitä sen enempää tonkimaan. Hakkaraisella on omat kannattajansa, jonka äänitorvena hän toimii, eikä mielipiteet siinä joukossa kovasti varioi.

Onneksemme tämä joukko ei ole tosiaankaan kovin suuri, mutta nykyisessä vaihtoehtoisten todellisuuksien maailmassa se on melko äänekäs ja aggressiivinen - ja siksi myös hieman huolestuttava.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #66

Hakkarainen nauttii Perussuomalaisten eduskuntaryhmän luottamuksesta sekä laajasta henkilökohtaisesta tuesta äänestäjien muodossa. Eli kyllä, kertonee aika suuren ihmisjoukon ajatusmaailmasta... :)

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #39

"Tuossa ongelmana on se, että rasistien puheessa naisten asemasta teema toimii vain välikappaleena ihan toisia tarkoitusperiä ajettaessa"

-Toisin sanoen laitat pään pensaaseen ettei rasisti saa pontta näille toisille tarkoitusperilleen.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #44

Ei, vaan etsin menettelyjä, joita rasisti ei saa vesitettyä ja käytettyä tarkoituksiin, jotka ovat ei-toivottuja. Asioista on puhuttava siten ja siellä, missä niillä on toivottu vaikutus.

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #47

Kauanko näiden menettelyjen etsiminen vielä kestää? Eli toisin sanoen koska otatte pään pois pensaasta?

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #49

Niitä ei pelkästään etsitä, niitä myös toteutetaan. Yksi niistä on kehitysmaiden tyttöjen tukeminen esimerkiksi PLAN-ohjelman kautta. Toinen on tyttöjen silpomisen vastainen toiminta. Kehitysmaiden naisten itsänäisempää asemaa tuetaan monin kansainvälisin ohjelmin. Paljon tapahtuu siten, että kehitysmaiden johtavat poliitikot saavat tilanteestaan palautetta ja kansainvälistä painostusta. Tämä nousee kuitenkin varsin harvoin lööppimateriaaliksi. Tehokasta olisi nostaa aiheita julkisesti eri maiden taloutta rahoittavien maiden virallisissa kannanotoissa ja rahoituksen ehdoksi, mutta esimerkiksi "Amerikka ensin" -ideologiassa ei taida tällä hetkellä juuri kehitysmaan naisen asema olla etusijalla.

Sellaisen ongelman toki nykyfeminismissä näen, että ajatus antaa vähemmistön edustajille ääni ei aina kanna loppuun asti. Näissä asioissa kun osa naisista kokee olonsa ihan mukavaksi siinä tilanteessa, jota me pidämme alistamisena, jos he ovat sisäistäneet uskontonsa tai kulttuurinsa opit elämässään. Jos naisten ääntä käyttävät juuri nämä naiset, se toinen ryhmä, joka kokee tilanteen ahdistavaksi, ei saa ääntään kuuluviin.

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #52

Miten tämä kaikki liittyy musliminaisten ongelmiin Suomessa tai Euroopassa?

Onko PLAN -ohjelma jonkin feministijärjestön ylläpitämä?

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #53

PLAN-toiminta on sensuuntaista, mitä feministit haluavat ajaa - ei kaikessa toiminnassa ole F-kirjainta otsanauhassa.

Kyse oli sekä kansainvälisestä että kotimaisesta näkökulmasta, PLAN edustaa ensin mainittua. Kuten aiemmin kerroin, Suomessa tehokas kotoutuminen on avain monien ongelmien ratkaisuun ja välttämiseen. Siinä naisten saaminen koulutukseen ja oppimaan kieli on todella tärkeää. Perheiden yhdistäminen taas vähentää nuorten miesten irtaallaan olon tunnetta, millä taas on merkitystä radikalisoitumisen estämisessä ja toissijaisesti samalla myös naisten asemaan.

Suomessa toimii maahanmuuttajanaisille erityisesti kohdistettu Monika-naiset-järjestö, jossa on itsellänikin ollut ilo käydä kertomassa tietoa omalta erityisalaltani.

Somaliyhteisössä naisten toiminta on pikku hiljaa muuttunut, mm. länsimaiset ehkäisymenetelmät kiinnostavat aiempaa useammin:

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/1073999161/Olosu...

Somalinaisia opiskelee Suomessa suuret määrät nimenomaan kätilön ammattia, mikä vaikuttaa ennen pitkää somaliyhteisössä ja vielä pidemmällä tähtäyksellä heidän lähtömaassaan.

Naiset ovat myös varsin yleisesti jättäneet miehensä ja elävät yksinhuoltajina, jos suhde on ollut epätyydyttävä näissä keskustelluissa asioissa. Näistä lähtökohdista osa on edennyt hyvinkin pitkälle.

https://yle.fi/uutiset/3-7450575

Osa heistä, kuten artikkelin nainen, haluaa vaikuttaa myös kotimaansa naisten asemaan, jolloin kotimainen ja kansainvälinen ulottuvuus yhdistyvät.

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #58

"PLAN-toiminta on sensuuntaista, mitä feministit haluavat ajaa - ei kaikessa toiminnassa ole F-kirjainta otsanauhassa."

-Eli tälläkään toiminnalla ei ole mitään tekemistä feministien kanssa.

"Kyse oli sekä kansainvälisestä että kotimaisesta näkökulmasta"

-Ei me keskustelimme nimenomaan kotimaisten naisjärjestöjen haluttomuudesta puuttua mamu-naisten ongelmiin. Mitään kannanottoja itsestäänselvyyksien lisäksi ei ole kotimaisilta naisjärjestöiltä kuulunut.

"Suomessa toimii maahanmuuttajanaisille erityisesti kohdistettu Monika-naiset-järjestö"

-Monika -naisillakaan ei ole mitään tekemistä feministiliikkeen kanssa.

"Somaliyhteisössä naisten toiminta on pikku hiljaa muuttunut, mm. länsimaiset ehkäisymenetelmät kiinnostavat aiempaa useammin"

-Ei kuulosta kovin rohkaisevalta, että kondomin käyttö herättää pelkästään kiinnostusta. Mitä tällä on tekemistä feminismin kanssa?

"Somalinaisia opiskelee Suomessa suuret määrät nimenomaan kätilön ammattia, mikä vaikuttaa ennen pitkää somaliyhteisössä ja vielä pidemmällä tähtäyksellä heidän lähtömaassaan."

-Olisiko tarkempaa määritelmää "suurelle määrälle". Montako somalitaustaista kätilöä valmistui esim. vuonna 2018? Mitä tällä on tekemistä feminismin kanssa?

"Naiset ovat myös varsin yleisesti jättäneet miehensä ja elävät yksinhuoltajina"

-Haha, ja tällähän ei ole luonnollisesti mitään tekemistä etuuksien saamisten maksimoimisen kanssa.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #62

Kuvaamani työ sisältää monipuolista verkostoitumista, missä mukana ovat monet naisjärjestöt ja kansalliset ja kansainväliset toimijat. Asiasta saa jonkinlaista kuvaa esimerkiksi kuvauksesta Marokon naisten aseman parantamishankkeesta:

http://global.finland.fi/public/default.aspx?conte...

tai vaikkapa täältä:

http://www.finnwid.fi/historia/

Toiminta ei nouse suuriin kotimaisiin otsikoihin ja toisaalta sen nousua varotaan niihin liikaa nostamastakin sen mahdollisesti nostaman rasistisen öyhötyksen pelossa.

” Mitä tällä on tekemistä feminismin kanssa?”

Näissä asioissa pienikin on tärkeää, vaikka se toki on näennäisen helppo volyyminsa perusteella yrittää mitätöidä. HIV ja liian monta raskautta ovat merkittäviä terveysriskejä, niitä ei kannattane globaalisti vähätellä. Ja kyllä, tällä on äärettömän paljon tekemistä feminismin kanssa.

Samaa voidaan sanoa somalikätilöiden määrän kasvusta, millä on suoria vaikutuksia naisten seksuaaliterveyteen – myös tyttöjen silpomiseen. Määristä voin todeta, että käytännössä jokaisella pääkaupunkiseudun puolivuosittain alkavalla kätilökurssilla on keskimäärin vähintään yksi somali – aikamoinen yliedustus väestömäärään nähden. Lähi- ja sairaanhoitajapohjalta ponnistanut Fadumo Dayib on myös esimerkki siitä, miten täällä hankittu koulutus on saanut hänet vaikuttamaan voimakkaasti lähtömaan naisten asemaan.

https://100tekijaa.fi/fadumo-dayib

Sosiaalietuuksien toivossa tapahtuvasta avioerosta vihjaaminen tässä asiayhteydessä ei taida viedä keskustelua feminismin suhteen minnekään – rasistiset ennakkoluulot voidaan käsitellä jossain muussa osastossa. Mainitsemani eronneet somalinaiset ovat onnistuneet itsenäistymään ja etenemään urallaan upeasti.

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #68

"Kuvaamani työ sisältää monipuolista verkostoitumista, missä mukana ovat monet naisjärjestöt ja kansalliset ja kansainväliset toimijat. Asiasta saa jonkinlaista kuvaa esimerkiksi kuvauksesta Marokon naisten aseman parantamishankkeesta"

-En edelleenkään ymmärrä miten tämä liittyy mamu-naisten asemaan Suomessa, mutta ei yllätä yhtään, että naisjärjestöjen aktiivit pyörivät kuin paskakärpäset kyttäämässä näitä julkisrahoitteisten hankkeiden palkkiovirkoja. Omaa organisoitua toimintaa ei näemmä saada käyntiin millään tasolla.

"Toiminta ei nouse suuriin kotimaisiin otsikoihin ja toisaalta sen nousua varotaan niihin liikaa nostamastakin sen mahdollisesti nostaman rasistisen öyhötyksen pelossa."

-On luonnollista, että tämänkaltaista puuhastelua koitetaan olla tuomatta suuren yleisön tietoon, mutta syy ei suinkaan ole rasismi vaan se, että suuri yleisö saattaisi kyseenalaistaa nämä puuhastelut ihan oikeilla argumenteilla.

"Määristä voin todeta, että käytännössä jokaisella pääkaupunkiseudun puolivuosittain alkavalla kätilökurssilla on keskimäärin vähintään yksi somali"

-Eli sinulla ei ole tarkempaa tietoa asiasta, mutta pakko myöntää, että on hienoa jos somalinaisia saadaan koulutettua edes 2 vuodessa. Mitä tosin hieman epäilen.

"Sosiaalietuuksien toivossa tapahtuvasta avioerosta vihjaaminen tässä asiayhteydessä ei taida viedä keskustelua feminismin suhteen minnekään – rasistiset ennakkoluulot voidaan käsitellä jossain muussa osastossa."

-Minulla ei ole mitään rasistisia ennakkoluuloja. Enkä myöskään vihjaa mitään vaan luen lehtiä: https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/466012-s...

Kuittaan nyt itseni ulos tästä keskustelusta. Naisjärjestöjen kanta mamu -naisten asemaan jäi edelleen auki mikä oli koko keskustelun pointti.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #75

Poikelan reagointi argumentteihin vaikuttaa olevan vähättely, luulottelu ja ohi katsominen.

Olen puhunut sekä maahanmuuttajanaisten että kehitysmaissa asuvien naisten asemasta ja feministisestä agendasta niiden suhteen. Marokko-esimerkkini oli jälkimmäisestä. Tarve toiminnan vähättelyyn Poikelan taholta tuli selväksi, se varmasti murskasi lopullisesti kuvatun toiminnan arvon ja merkityksen.

Sama koskee kätilöopiskelijoiden määrää. Kukaan ei tällaisia asioita tilastoi, mutta minulla sattuu olemaan asiasta henkilökohtainen havainto vuosien ajalta.

Avioeroja tapahtuu monista syistä, mutta se, että ne ovat somalinaiselle mahdollisuus, on avannut tien kuvaamilleni menestystarinoille, mikä onkin aikamoinen saavutus monilapsisen perheen yksinhuoltajalle.

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #81

"Poikelan reagointi argumentteihin vaikuttaa olevan vähättely, luulottelu ja ohi katsominen."

-Olen täydellisen haluton keskustelemaan marokkolaisista, kondomeista, somalitaustaisista kätilöopiskelijoista tai vaikkapa niistä mahdollisuuksista joita avioero somalinaisille tarjoaa, keskustelussa jossa kysymyksenä oli miksei eurooppalaiset naisjärjestöt hyveliputuksen sijaan ota lusikkaa kauniiseen käteen ja ala tekemään jotain euroopassa olevien mamu-naisten hyväksi.

Huomaatko kuinka olet oman ismisi sokaisema? -Kun et löydä yhtään asia-argumenttia esitettyyn kysymykseen alat häivyttämään kysymyksen pois höperehtimällä jotain muuta moraalisesti säteilevää (mitkä nekään luonnollisesti eivät kestä lähempää tarkastelua) ja lopulta, kun olet päätynyt keskustelussa täydelliseen umpikujaan alat hakemaan oikeutusta väitteillesi kyseenalaistamalla vastakeskustelijan moraalin.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #98

Liityin keskusteluun teemasta, ovatko feministit toimettomina pää pensaassa kotimaisten maahanmuuttajanaisten aseman parantamisen suhteen ja laajensin sen myös siihen, mitä voidaan tehdä lähtömaissa asuvien naisten auttamiseksi. Tässä kaikessa asiat, joita Poikela edelleen vähättelee, ovat olennaista ruohonjuuritason toimintaa.

Toisaalta esitin, miten vaikea tänä päivänä on julkituoda maahanmuuttajakulttuurin sisällä esiintyviä ongelmia jonkinlaisena poliittisena kärkenä, koska sillä sen sijasta, että voitaisiin aidosti parantaa noiden naisten asemaa, saadaan aikaan alkuperäisen tarkoituksen alleen peittävä mölykuoro, jonka agendaan feministit eivät tahdo yhtyä.

Voinko tulkita, että Poikela ilmaistessaan haluttomuutensa puhua siitä, miten asioita lähestytään positiivisin konkreettisin ja pienin askelin, näkee asiassa ratkaisuksi vain tuon mölyköörin esittämän vaihtoehdon?

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #99

Ei ruohonjuuritason toiminnassa ole mitään vähättelemistä, mutta on älyllisesti epärehellistä väittää, että sillä olisi laajempaa yhteiskunnallista merkitystä ellei toimintaa kyetä organisoimaan merkittävissä määrin. Ts. et voi kirkkain silmin väittää, että kahden kätilöopiskelijan valmistuminen vuositasolla ratkaisisi mamu -naisten ongelmia millään tavalla varsinkin kun he mitä todennäköisimmin ovat vielä ns. 2. polven maahanmuuttajia.

Ei siinäkään ole mitään pahaa, jos oma järjestö ei ole halukas ottamaan kantaa toimintansa ydinkysymykseen kuvitellun rasismin pelossa. En minä siitä tuomitse. Jokainen järjestö saa minun puolestani laittaa pään pensaaseen, mutta jos samassa yhteydessä kuitenkin väittää olevansa kansallinen poliittinen toimija ja katsoo olevansa oikeutettu käymään yhteiskunnallista keskustelua, mutta vain omilla ehdoillaan, niin onhan tuo nyt vähintään irvokasta.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #100

Kullakin näkyy olevan omat ehtonsa keskustelulle, joillekin vastapuolen kuuleminen ja toiselle mitätöimisen yrittäminen.

Jos ruohonjuuritason toiminnassa ei ole vähättelemistä, miksi Poikela sitten sitä järjestelmällisesti harrastaa? Esimerkkini eivät luonnollisestikaan olleet koko totuus, niiden lisäksi tapahtuu paljon muutakin. Se, että kätilöitä valmistuu pääkaupunkiseudulla vuositasolla kertomani mukaan noin neljä, tarkoittaa jo menneet vuoden mukaan lukien jo kymmeniä valtakunnan tasolla. Tämä on merkittävä määrä tuon väestönosan volyymissa. Lisäksi heitä valmistuu paljon suurempia määriä myös lähi- terveyden- ja sairaanhoitajiksi. Se, että he ovat toisen polven maahanmuuttajia, ei tee asiaa vähemmän arvokkaasti, he toimivat juuri nyt likimain ikäistensä keskuudessa vaikuttaen juuri olennaisessa vaiheessa heidän seksuaali- ja lisääntymisterveyteensä - mikä on kehittyvissä maissa ja sieltä tulleille valtavan iso asia. Se, että he ovat ammattilaisia, vähentää myös riskiä sille, että asiat menisivät pelkästään vanhemman polven mahdollisesti kannattaman heimotradition mukaan.

Rasismin agendaa sotkeva pelko näissä asioissa on täysin todellinen, sitäkään on turha vähätellä. Jos mahdollisilla apuinterventioilla on tarkoitus saada ihmiset löytämään positiivisia ratkaisuja ja löytämään sellaisten tuella asema yhteiskunnassamme, mutta heille se sen sijasta näyttäytyykin "MAMUT ULOS!"-tyyppisenä vaatimusmyrskynä, rakentavalle ongelmanratkaisulle ei juuri löydy sijaa eikä motivaatiota.

Jos nyt vielä kuitenkin kysyisin, mitä Poikela tarkkaan ottaen odottaisi feministien/naisjärjestöjen tekevän, jotta se ei näyttäisi pään pensaaseen laittamiselta. Oletan, että tällä toiminnalla kuitenkin olisi tarkoitus saavuttaa kehitysmaiden tai niistä muuttaneiden naisten aseman parantumista heidän asuinympäristössään.

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #101

"Jos ruohonjuuritason toiminnassa ei ole vähättelemistä, miksi Poikela sitten sitä järjestelmällisesti harrastaa"

-Kuten tuossa yllä jo sinulle kerroin niin ei ruohonjuuri -tason toiminnassa ole mitään vähättelemistä, mutta yhteiskunnallista keskustelua ei voi käydä yksilökeskeisesti.

"Se, että he ovat toisen polven maahanmuuttajia, ei tee asiaa vähemmän arvokkaasti"

-Nimenomaan tekee. Tämä tarkoittaa sitä, että ne varsinaiset maahanmuuttajanaiset joista oli puhe ovat edelleen täysin syrjäytyneitä suomalaisesta yhteiskunnasta. Heidän lastensa varjolla ei pitäisi tässä yhteydessä brassailla. Eikä heidän lapsiensa kuuluisi olla niitä jotka opettavat vanhempansa maan tavoille.

"Rasismin agendaa sotkeva pelko näissä asioissa on täysin todellinen, sitäkään on turha vähätellä"

-Rasismia tai ei niin yhteiskunnallista keskustelua ei voi käydä oman viiteryhmänsä sisällä omin ehdoin.

"Jos nyt vielä kuitenkin kysyisin, mitä Poikela tarkkaan ottaen odottaisi feministien/naisjärjestöjen tekevän, jotta se ei näyttäisi pään pensaaseen laittamiselta."

-Voisitte nyt ihan ensimmäiseksi tuomita kaikki Islamin naisia alistavat valtarakenteet sekä käydä poliittista debattia muslimiyhteisön johdon kanssa näistä asioista.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #102

”… yhteiskunnallista keskustelua ei voi käydä yksilökeskeisesti.”

Tämä voi tulla yllätyksenä, mutta niin juuri voidaan tehdä: Ulkopuolisen kanssa harrastetun juupaseipäs- tyyliin keskustelua tehokkaampaa muuttaa tilannetta kohderyhmän kanssa toimimisen kautta.

”…ne varsinaiset maahanmuuttajanaiset joista oli puhe ovat edelleen täysin syrjäytyneitä suomalaisesta yhteiskunnasta. Heidän lastensa varjolla ei pitäisi tässä yhteydessä brassailla. Eikä heidän lapsiensa kuuluisi olla niitä jotka opettavat vanhempansa maan tavoille.”

Naisten aseman parantaminen sisältää mahdollisuuksien näyttämistä ja rohkaisua. Tässä suhteessa nuorempi ikäpolvi on esikuvana ja heidän ammattitaitonsa vastapainona perinteisen kulttuurin ongelmallisille käsityksille. On totta, että vanhin sukupolvi on tässä suhteessa heikoimmassa asemassa, mutta a) kulttuurin vahvan perhemallin takia he eivät jää totaalisesti kaikesta tuesta paitsi ja b) kuvaamani osoittaa tien ulos sukupolvien yli ulottuvasta syrjäytymiskierteestä, mikä on ilmeinen riski monille heikossa sosiaalisessa asemassa oleville sosiaalisille ryhmille.

”Rasismia tai ei niin yhteiskunnallista keskustelua ei voi käydä oman viiteryhmänsä sisällä omin ehdoin.”

Pelkkä omassa kuplassa keskustelu ei varmasti ole tehokkain tapa muuttaa maailmaa. Yleiseen diskurssiin vaikuttaminen niin, että sieltä pyritään poistamaan epärelevantteja, valheellisia ja epäasiallisia väittämiä ja tavoitteita, on kuitenkin normaali ja varmasti ihan terve tapa toimia.

”Voisitte nyt ihan ensimmäiseksi tuomita kaikki Islamin naisia alistavat valtarakenteet sekä käydä poliittista debattia muslimiyhteisön johdon kanssa näistä asioista.”

Siinä määrin kun tuota keskustelua käydään, sitä ei tuoda suuriin otsakkeisiin aiemmin mainitsemani rasismiälämölön takia. Tuloksellisen toiminnan kannalta se, miten paljon asia on esillä otsakkeissa, ei ole välttämättä olennaisinta. Siitä, kuinka varovaisia tässä pitää olla, on varmasti vaihtelevia mielipiteitä. Itse olisin taipuvainen nykyistä näkyvämpään uutisointiin, ettei asiasta syntyisi Poikelan implikoimaa epäilystä.

Toinen asia on se, että feministisen ajattelun kannalta naista alistavat rakenteet eivät ole usein kiinni vain yksittäisessä uskonnossa tai kulttuurissa, vaan niillä on yleisempiä syitä - mainitsisinko tässä vaikka kulttuurirajat ylittävän patriarkaalisen ajattelun tuottaman miesten tarpeen naisten alistamiseen....

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #106

"Tämä voi tulla yllätyksenä, mutta niin juuri voidaan tehdä: Ulkopuolisen kanssa harrastetun juupaseipäs- tyyliin keskustelua tehokkaampaa muuttaa tilannetta kohderyhmän kanssa toimimisen kautta."

-Muotoilen itseni tarkemmin. Yhteiskunnallista keskustelua toki voidaan käydä yksilökeskeisesti, mutta sillä ei ole laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta. Jos vaikka leikitään, että Suomessa on 20 000 maahanmuuttajanaista niin lienee sanomattakin selvää ettei meillä ole resursseja ratkaista heidän ongelmiaan yksilötasolla vaan yhteiskunnallisella tasolla voimme puuttua vain siihen, että luomme ratkaisuja jotka hyödyttävät valtaosaa heistä kollektiivisesti.

"Naisten aseman parantaminen sisältää mahdollisuuksien näyttämistä ja rohkaisua. Tässä suhteessa nuorempi ikäpolvi on esikuvana ja heidän ammattitaitonsa vastapainona perinteisen kulttuurin ongelmallisille käsityksille."

-Tämä on sanasta sanaan täysin totta, mutta yhteiskunnallisella tasolla meillä ei ole varaa päästää 1. polven maahanmuuttajia syrjäytymään. Heidän asioilleen pitäisi tehdä jotain eikä brassailla 2. polven maahanmuuttajilla.

"Pelkkä omassa kuplassa keskustelu ei varmasti ole tehokkain tapa muuttaa maailmaa"
"Siinä määrin kun tuota keskustelua käydään, sitä ei tuoda suuriin otsakkeisiin aiemmin mainitsemani rasismiälämölön takia"

-Ts. Pää pysyy tukevasti pensaassa ja käytte keskustelua vain omassa kuplassanne vaikkei siitä, kuten myönsit, ole mitään hyötyä.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #107

” Yhteiskunnallista keskustelua toki voidaan käydä yksilökeskeisesti, mutta sillä ei ole laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta. Jos vaikka leikitään, että Suomessa on 20 000 maahanmuuttajanaista niin lienee sanomattakin selvää ettei meillä ole resursseja ratkaista heidän ongelmiaan yksilötasolla vaan yhteiskunnallisella tasolla voimme puuttua vain siihen, että luomme ratkaisuja jotka hyödyttävät valtaosaa heistä kollektiivisesti.”

Yksilötasolla en tarkoita, että jokaiselle keksittäisiin täysin eri ratkaisu, vaan että toiminnalliset vaikutukset viedään yksilötasolle. Kun näitä ratkaisuja etsitään, totta kai harkitaan ongelmien taustalla olevia yleisempiäkin tekijöitä.

”…yhteiskunnallisella tasolla meillä ei ole varaa päästää 1. polven maahanmuuttajia syrjäytymään… ”

En tiedä, onko tämä osa ratkaisua, jota Poikela hakee, mutta olemme lukeneet viime päivinä medioista siitä, kuinka maahanmuuttajaäitejä otetaan mukaan lastensa kouluun oppimaan kieltä ja kulttuuria. Nerokas ja ilmeisen toimiva keksintö ummikkoäitien kotiin syrjäytymistä vastaan, vaikka ansiota tuskin voidaan laittaa vain feministien piikkiin.

https://www.opettaja.fi/tyossa/maahanmuuttajaaidit...

”Ts. Pää pysyy tukevasti pensaassa ja käytte keskustelua vain omassa kuplassanne vaikkei siitä, kuten myönsit, ole mitään hyötyä.”

Mämitäänmyöntänyt: On eri asia vaikuttaa asioihin suoraan asianosaisten kanssa ja niiden kanssa, jotka ovat valmiita tähän toimintaan tulemaan mukaan kuin kuvata tilannetta vierestä seuraaville ennakkoluuloisia ihmisille. Jos resurssit ovat rajalliset, paukkuja kannattanee laittaa ensin mainittuihin ja todeta, että koirat haukkuvat ja karavaani kulkee.

Käyttäjän Veli-MattiPoikela kuva
Veli-Matti Poikela Vastaus kommenttiin #108

"Yksilötasolla en tarkoita, että jokaiselle keksittäisiin täysin eri ratkaisu, vaan että toiminnalliset vaikutukset viedään yksilötasolle."

-Tämä on varmasti se kaikkein tehokkain tapa, mutta tästä aiheutuvat kustannukset ovat kansantaloudellisesti täysin kestämättömät mikäli tällä aiotaan ratkoa koko väestöryhmän ongelmat.

"maahanmuuttajaäitejä otetaan mukaan lastensa kouluun oppimaan kieltä ja kulttuuria."

-Tämä on kieltämättä nerokas ratkaisu ja varmasti toimiva, mutta minä en hyväksyisi omien lasteni kohdalla tällaista menettelyä koska on ilmeistä, että kantasuomalaisen oppiminen tässä mallissa kärsii.

"On eri asia vaikuttaa asioihin suoraan asianosaisten kanssa ja niiden kanssa, jotka ovat valmiita tähän toimintaan tulemaan mukaan kuin kuvata tilannetta vierestä seuraaville ennakkoluuloisia ihmisille."

-Katsot siis ettei maksajalla ole oikeutta käydä keskustelua siitä mihin heidän rahojaan käytetään. Hienoa.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #110

”… mutta tästä aiheutuvat kustannukset ovat kansantaloudellisesti täysin kestämättömät mikäli tällä aiotaan ratkoa koko väestöryhmän ongelmat.”

Edelleenkään mikään sanomassani ei viittaa siihen, että yksittäisiä ratkaisumalleja suunniteltaisiin kullekin yksilöllisesti. Mainitsemani äitien kouluunmeno on esimerkki integroidusta ratkaisusta, joka on kyllä yksilölle arvokas, mutta myös samalla mitä todennäköisimmin kustannustehokas.

”…en hyväksyisi omien lasteni kohdalla tällaista menettelyä koska on ilmeistä, että kantasuomalaisen oppiminen tässä mallissa kärsii.”

Eipä tuota omaa asennettaan selvemmin voisi ilmaista. Itse olettaisin äitien tuovan luokkaan keskittymisrauhaa.

”Katsot siis ettei maksajalla ole oikeutta käydä keskustelua siitä mihin heidän rahojaan käytetään.”

On varmasti kovastikin asioita, joissa kaikki veronmaksajat eivät ole halukkaita maksajiksi. Asia vain ei taida selvitä millään huutoäänestyksellä, meillä on parlamentaarinen järjestelmä ja länsimaiseen oikeusvaltioon kuuluvat kansainväliset sitoumukset. Rasistinen mesoaminen ei näitä asioita halua tunnustaa eikä niiden reunaehdoissa asiaa ratkaista. Lisäksi tuloksia saadaan aikaan paremmin luottamuksen ilmapiirissä, jota mainittu keskustelu ei tue.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Feministien toiminnan johdosta, liian monen musliminaisen/tytön elämä on kantaväestön naisia kehnompi. Tästä emme pääse mihinkään; Suvaitsevaisuuden nimissä olemme olleet valmiita katsomaan läpi sormien monenlaista pahaa. Pahimmasta päästä on tyttöjen silpominen ja valintamahdollisuuksien rajallisuus - He ovat ikään kuin vankeja omassa kodissaan.

Maailma on täynnä muutakin pahuutta, johon pitäisi puuttua, darknet on yksi pahuuden ulottuvuus, jossa pieniä tyttöjä ja poikia raiskataan ja kidutetaan. Läinsäädäntömme ei ole ajan tasalla ja esim. Suomen poliisilla ei ole valtuuksia estää näitä iljettäviä rikoksia etukäteen. Netti on tuonut paljon hyvää mutta nettiä käytetään myös pahaan. Ei näitä kidutusvideoita tehtäisi ellei ole kysyntää. Meidän keskellämme on siis ihmisiä jotka nauttivat toisten kärsimyksestä. Nämä henkilöt kuuluvat vankilaan tai mielisairaalaan lopuksi iäksi.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #27

En ole missään nähnyt, että feministit olisivat silponeet sukuelimiä tai ehdottaneet, että sen tulisi olla laillista koska "suvaitsevaisuus". Tämä on tosiaan antifeministien yleisesti toistelema asia joka ei pidä paikkaansa.

Esimerkiksi tämä Naisasialiitto Unionin kannanotto jo yli kymmenen vuoden takaa: http://www.naisunioni.fi/naisten-sukupuolielinten-...

Tällä hetkellä hallituksessa istuu Kokoomus, Keskusta ja Siniset, sitä ennen Perussuomalaiset. Nämä ovat ne puolueet jotka ovat lakeja säätäneet viimeiset neljä vuotta. Mikään niistä ei ole erityisen tunnettu feministisestä ajattelustaan. Feministejä lienee siis turha syyttää siitä, ettei tälläkään hallituskaudella olla saatu parempia lakeja liittyen naisiin tai lapsiin.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #32

Ei feministit olekaan tehnyt itse mitään pahaa konkreettisesti, mutta se että ei suostu näkemään pahaa tapahtuvan keskellämme Euroopassa, on minusta piittaamatonta. Ja olen hyvin pettynyt kaikkiin puolueisiin, toistan ihan joka ikiseen.

Valta ja raha on ainoa asia mikä kiinnostaa kaikkia tahoja, joku hyötyy siitäkin ettei ongelmiin tartuta. Tietty on myös näitä sinisilmäisiä "kukkahattuja" jotka tahtovat tehdä pelkkää hyvää mutta...

Uskon että sinä olet vilpitön, ja toivon että se säilyy koska sinunkaltaisia maailma tarvitsee. Maailman toivo on teissä nuorissa Nykynuoret ovat fiksuja ja valveutuneita. Tiedän sen koska tyttäreni ovat pistäneet minut usein koville :)

Haluan vielä sanoa että minulla ei ole poliittisia intressejä, en aja kenenkään etuja, sanon vain mitä ajattelen. En ole Persu, koska puolueessa ainakin 30 % on rasisteja, toisaalta rasisteja kyllä löytyy kaikista puolueista jonkin verran, mutta sitä ei tuoda julki koska hävettää :)

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén Vastaus kommenttiin #54

Kiitos kommenteistasi! Oli ilo keskustella kanssasi.

Varmasti voisimme tehdä vielä enemmänkin, mutta itse en ole tosiaan nähnyt, että feministit hyväksyisivät esimerkiksi sukuelinten silpomisen. Tällä hetkellä on yksi kansalaisaloite käsittelyssä tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Mikäli se ei etene, voisin tehdä uuden kansalaisaloitteen joka kieltäisi ylipäätänsä ei-lääketieteelliset sukuelinkirurgiat alaikäisiltä. Täysi-ikäisenäkin ehtii tehdä esteettisiä operaatioita.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu Vastaus kommenttiin #88

Tyttöjen ympärileikkaukset ovat vain joidenkin mielestä uskonnon vaatimus. Poikien ympärileikkauksiset ovat sen sijaan suurimmalta osalta tiukka uskonnon vaatimus. Tie voi olla siksi kivisempi kuin tyttöjen ypärileikkausten kieltämisessä.

Tyttöjen ympärileikkausten kohdalla lainsäädäntö voi olla helpohkoa, koska ne ovat ainakin periaatteesa jo rikoksia. Nykyisten lakien valvonta ja tiedottaminen on saatettu kyllä laiminlyödä, joten ryhdistäytymistä ehkä tarvitaan.

Lähes kaikki ympärileikkaukset lienevät Suomessa kulttuurin ja uskonnon tapoihin ja vaatimuksiin perustuvia. Esteettisiä operaatioita on tuskin paljoakaan. Yhdysvalloista tulee yksi perinne, joka vetoaa (hyvin kiistanalaisesti) terveyshyötyihin.

Anter Yaşa

Ei. Suomalaiset feministit eivät välittäneet Rahafista. Se oli me, sekulaarit ja aidosti feministit, jotka tekivät. Rahafia vastaan Kanadassa oli Lähi-Idän feministejä, jotka ovat taantumuksellisista länkkärifeministeistä täysin samaa mieltä kanssani. Älä yritä omia.

https://www.anteryasa.fi/tuhannet-alistetut-lahi-i...

Kun toin asian esille, Fpuolue leimasi minut pakottajaksi, joka haluaa kuulemma pakottaa musliminaisia pois hunnuista.

https://www.anteryasa.fi/miksi-feministinen-puolue...

Pekka Pylkkönen

Kaikilla feministeillä on omat näkemyksensä joten lienee jotenkin järjetöntä propagoida yleisesti feminismin puolesta. Kukaan ei tiedä mihin sitä kannattaessaan sitoutuu. Tiina Rosenbergin avoimesti miehiä vihaavaan ajatteluun? Veronika Honkasalon barbaariseen mouhoamiseen?

Keskustellaan asioista yksi kerrallaan ja heivataan sateenkaaritermit roskakoriin. Ne ovat yksiselitteisesti vallankäytön välineitä joilla omille mielipiteille haetaan taakse massaa. Samalla ne vievät keskustelua harhaan. Lähisuhdeväkivallasta tai asevelvollisuudesta saadaan huomattavasti älykkäämpiä keskusteluja kun ei tarvitse puhua siitä, mikä feminismin tai vaikka monetarismin yleinen kanta asiaan on.

Kaikki me hyödymme siitä kun ismit katoavat.

Pekka Pylkkönen

Ainiin. Kaikkien meidän pitäisi olla natseja koska he kannustivat nuoria liikkumaan.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Voidaanko musliminaisen pukeutumisesta puhua vapaana valintana, jos se on kulttuurisesti ehdollistettua. Länsimainen feminismi on saanut kritiikkiä, kun se ei ole kannustanut niitä naisia, jotka haluavat tehdä itsenäisiä päätöksiä.

"Naisella katsotaan olevan sosiaalista älykkyyttä (Agl), kykyä tajuta ja noudattaa sekä kulttuuri – ihanteita että Allahin lakia. Tästä syystä alistumalla vapaaehtoisesti vallanpitäjille, he yhtäältä hyväksyvät kunniaihanteet, mutta toisaalta eivät voi toteuttaa niitä ja vaikuttaa omaan asemaansa."

Markkinataloudessa ei myöskään voida puhua vapaasta valinnasta:

"Meidän on pakko syödä niitä elintarvikkeita ja pukeutua niihin vaatteisiin, jotka suurtuotanto katsoo meille sopivaksi – ja mikä pahinta, osaksemme tulleen ehdollistamisen tähden emme edes huomaa että näin suurtuotanto toimii."

http://demoni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/188935-silp...
https://www.tiede.fi/keskustelu/31157/ketju/markki...

Petri Hämäläinen

Feminismi on henkisessä konkurssissa. Samassa tilanteessa kuin kommunismi 80-luvun lopussa, jolloin piti jo selittää sairaan ideologian johdannaisen johdannaisen lisäosan lisäteorian kautta miksi teoria ja todellisuus ei vastanneet toisiaan enää laisinkaan.

Feminismi syntyi naisten vapautusliikkeenä, ei vähemmiten seksuaalisen vapautuksen liikkeenä. Nyt 60-luvun vapauden jälkeen ja 60 vuotta myöhemmin olemme alkupisteessä. Seksuaalisuuden sääntelyn ja sääntöjen helvetissä.

Kaiken keskiössä nykyfeministeillä on miehiin kohdistama viha. Ei naisen vapaus. Ei naisen vapautus. Vapauden on korvannut viha ja totalitarismi. Säännöt ja kiellot. Pelko ja ahdistus. Vapauden vastakohdat. Niiden sijaan keskiössä on näkemys miessukupuolen arvottomuudesta ja virheellisyydestä. Ja naissukupuolen autuudesta ja virheettömyydestä.

Miesvihan luonnollinen jatkumo on heteroseksuaalisen seksuaalisuuden vastaisuus. 60-luvulla feminismi oli vapaan seksin ja vapaan seksuaalisuuden ideologia. Nyt rakkauden on korvannut viha miehiin.

Koskien artikkelissa arvioituja asioita. Nimenomaan „tiekarttaa“ nykyinen nuori aloitteleva kommunisti, anteeksi feministi todella tarvitsee! Hirvittää nimittäin lukea miten kauaksi sairas ideologia voi vielä tasa-arvosta ja egalitaarisuudest.

Vaihtoehtoinen looginen tulkinta ei voisi olla kauempana:

- asevelvollisuus. Tietysti samat velvollisuudet miehille ja naisille. Miksi ihmeessä ei? Sukupuoli on sosiaalinen konventio. Miehen rooli perheen tukena tai kansakunnan turvaajana, väkivallan käyttäjänä on passé. Miksi ei asevelvollisuus siis samoin molemmille?

- huoltajuus. Tietysti samat velvollisuudet miehille ja naisille. Miksi ihmeessä ei? Sukupuoli ja erityisesti äiteys on sosiaalinen konventio. Naisen rooli perheen huolehtijana tai lasten turvaajana on passé ja riistoa. Miksi ei siis huoltajuus kuuluisi aivan yhtä lailla miehille? Erityisesti kuin nainen eroaa ja rikkoo perheen 80% eroista. Ilmainen miehen ja valtion naiselle kustantama äitiysloma oikeuttaa naiset huoltajuuteen erossa? Anna mun nauraa tai itkeä. Ei voi olla tosissasi?

- islamilaisuus. Niin, räikeän patriarkkaaliset yhteiskunnat ovat länsimaisten miesten mielestä käsittämätöntä paskaa. Feministeille tuntuu hienosti kelpaavan.

- musliminaiset. Taisi tulla käsiteltyä jo yllä. Tietenkin naisilla on mahdollisuus tutustua musliminaisiin. Miehillä ei (kokeileppa etsiä naisjuttuseuraa Saudi-Arabiassa tai edes Marokossa). Paljon helpompaa on tulkita että feministeille sopii kuin nappi otsaan juuri tämä epäsuhta. Länsimaisia naisia hyödyttää arabinaisten riisto. Se kun on vain länsimaisilta miehiltä pois ja luo valtavan sukupuolisen epäsuhdan länsimaihin. Länsimaisten naisten avuksi ja iloksi.

- tasa-arvo ei ole vielä valmis. Samaa valittivat venäläiset kommunistit 80-luvulla. 40 miljoonan ruumiin ja 70 vuoden mielivallan jälkeen. Niin, sen sijaan että naiset tekisivät jotain, esimerkiksi perustaisivat nettifirmoja ja lääkefirmoja, nousisivat 40 vuotta yrityksissä ylennys ylennyksiltä toimitusjohtajiksi, rakentaisivat taloja, lentokenttiä ja junaratoja, he valittavat, syyttävät ja vihaavat miehiä.

Feminismi on palannut lähtöpisteeseensä. Vapautettu orja on palannut puuvillapellolle ja nyppii viimeisiä hautuvia. Kiroaa kieroa isäntäänsä. Vaikka orjuus kiellettiin jo 60 vuotta sitten.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Ja vielä nykyfeminismiin kuuluu viha omaa biologiaa kohtaan. Nyky pullamössö femakoille on hyvin tärkeää "oma valinta", se saa valita väkivaltaisen miehen, saa pukeutua partiarkaaliseen koko ruumiin peittävään asuun, eli summasummarum naisella on oikeus "valita".

Yleensä oma Äiti joutuu toteamaan tyttärelleen omista vallinnoistaan "oma valinta, oma sika"

https://www.stara.fi/2017/11/21/hybristofilia-saa-...

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Laine esittää siis jotensakin roisin teorian siitä, että se, että naiset valittavat tulleensa sorretuiksi, johtuu siitä, että ovat valinneet itselleen sortajaäijän...?

Naisten alisteinen asema on kuitenkin toisaalta monesti riippumaton siitä, kenet nainen on valinnut puolisokseen ja toisaalta miesten ei-toivottavaksi koettu toimintatapa monissa tapauksissa on toisintoa kulttuurisesta traditiosta, josta on mahdollista päästä irti.

Jos nainen ihastuu mieheen siksi, että hän on väkivaltainen, on kyse todennäköisesti naisen kokemusmaailmassa ennen tapahtuneesta vastaavasta kokemuksesta, josta hän ei pääse irti. Jos taas nainen ihastuu mieheen, joka näyttää tietävän, mitä tahtoo, mutta parisuhteen kestäessä osoittautuukin väkivaltaiseksi vallanpitäjäksi, tilanteessa kohtaavat kehittymätön puolisoehdokkaan luonteen lukutaito ja toksisen maskuliinisuuden kulttuurin pimeä puoli.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #61

"Jos nainen ihastuu mieheen siksi, että hän on väkivaltainen..."

Tai sitten nainen vain menee sen ihan saman vietin perässä kuin (ihmis)apina on mennyt koko kehityksensä ajan, ja etsii jälkikasvulleen niitä fyysisesti voimakkaan ja korkean testosteronitason omaavan johtajauroksen geenejä. Kenkkumaisena sivuvaikutuksena se, että korkean testosteronitason aiheuttama aggressiivisuus voi kohdistua myös itseen. Ei se nakkikioskijonon touhu eroa apinalauman soidinmenoista millään tavalla.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #67

Ehkäpä Solakivi voisi ajatella ihmiskunnan mahdollisuuksista nousta luolamiehen mallista johonkin modernissa maailmassa eettisemmäksi pidettyyn. Osa ihmisistä varmasti toimii aina tuon biologisen narratiivin mukaan, mutta kun sieltä biologiastakin löytyy muitakin käyttäytymiskaavoja, joita kasvatuksella voidaan preferoida.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #83

Niin, palataan siihen iänikuiseen bonobo-vertaukseen heti samana päivänä kun naisten enemmistö alkaa löytää sen kuuluisan "kipinän" pienikokoisten, hintelien, kimeä-äänisten ja vähemmän menestyneiden miesten kanssa.

Siihen asti pitäydyn väitteessäni, että parinmuodostuksessa meitä ohjaavat hyvin alkukantaiset vietit, ja ainostaan tekopyhyyden aste vaihtelee.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #85

Ihmisiä elää toki erilaisissa kuplissa ja opittujen mallien ohjauksissa.

Totta on, että tietyillä ominaisuuksilla varustetu miehet näyttävät saavan muita suurempaa huomiota naisilta. Ainakin omassa ympäristössäni naisten parinvalinnassa ei ole kuitenkaan ollut primääristi kiikarissa itsevarma adonis, vaan korkeassa kurssissa ovat olleet esimerkiksi empatia ja pohdiskelevuus. En usko, että tämä olisi mahdotonta olla nykyistä yleisempääkin - aika paljon tämänkaltaisissa asioissa on kyse oppimisesta ja kulturaatiosta.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #93

Totta, minäkin valitsin miehen joka vaikutti älykkäältä ja pohdiskelevalta. Elämä on mukavampaa ja helpompaa tällaisen ihmisen kanssa. Mutta toisaalta on kummallista että jotkut naiset rakastuvat silmittömästi raakoihin murhaajiin. Nämä miehet saavat yleensä paljon kirjeitä naisilta, jotka uskovat kykenevänsä muuttamaan väärinymmäretyn vangin. Todella kummallista, itse pysyisin mahdollisimman kaukana.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #93

"...aika paljon tämänkaltaisissa asioissa on kyse oppimisesta ja kulturaatiosta."

Jep, toisessa vaakakupissa vuosimiljoonien evoluutio ja tulen keksimisestäkin lähtien kymmenien tuhansien vuosien oppiminen ja kulturaatio siihen että paras valinta on se fyysisesti vahva jolta saa vahvoja jälkeläisiä ja joka pystyy elättämään ja puolustamaan jälkikasvuaan, toisessa viimeisen muutaman kymmenen vuoden vähittäinen siirtyminen siihen suuntaan, että länsimaisessa hyvinvointivaltiossa pehmomieskin pärjää.

"Ainakin omassa ympäristössäni naisten parinvalinnassa ei ole kuitenkaan ollut primääristi kiikarissa itsevarma adonis, vaan korkeassa kurssissa ovat olleet esimerkiksi empatia ja pohdiskelevuus."

Kyyninen havainnoitsija toteaisi, että ne empaattiset pohdiskelijat jätetään kotiin silittämään ja maksamaan asuntolainaa, kun lähdetään seminaarimatkalle toteuttamaan niitä alkukantaisempia viettejä.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen Vastaus kommenttiin #95

Ihmisiä löytyy joka lähtöön ja se, että jossain tapahtuu jotain typerää, ei vie relevanssia siltä, että jossain muualla on havaittavissa posiitivista kehitystä.

Biologialla on painolastinsa, mutta jälkeläisten tasapainoisen kasvun arviointiin naisille on suotu myös aivot ja havainnot ympäristöstä, jossa onnistuneet valinnat muokkaavat koko parisuhdemarkkinan kulttuuria. Onko kyse kuplailmiöstä, niinkin saattaa olla. Ja jos on, nykymaailmassa on mahdollisuus hypätä tällaiseenkin kuplaan, joka saa mm. feminismin uusista virtauksista lisää pontta. 70-luvun radikaalifeminismi ei tätä oikein tukenut, miehet haluttiin jättää kelvottomina kokonaan sivuun lasten kasvatuksesta.

Kyynisen sovinistihavainnoitsijan pohdinnat jätän omaan arvoonsa.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Suurin osa naisista ei kannata näitä äärimmäisiä ideologioita. Kumppanuus ihmisten välillä on tärkeintä. Ja kyllä miehet ja naiset jossain suhteessa ovat erilaisia, ei vain jalkovälistä. Erilaisuus ei tarkoita eriarvoisuutta, vaan nämä täydentävät toisensa. Nykyään kaikki on niin monimutkaista, ettei näin vanhan ole helppo pysyä perässä.

Käyttäjän beige03 kuva
Risto Laine

Olen samaa mieltä ja allekirjoitan.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

#56

"...nämä täydentävät toisensa." Millä tavalla täydentävät toisensa? Kategorisesti?

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #65

Omassa elämässäni mieheni ja minä täydennämme toisemme, olisimme vähemmän yksin - kaksin olemme enemmän, vahvempia. Olemme jotenkin samalla aaltopituudella mutta kuitenkin hyvin erilaisia. Olemme aina olleet tasavertaisia vaikka olin monta vuotta kotona lasten kanssa. Tasavertaisuus on korvien välissä, se ei välttämättä liity palkkatasoon/asemaan yms. Kokemus siitä että kummatkin tarvitsevat toisiaan on tärkeintä - Kumppanuus.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri Vastaus kommenttiin #79

"...mieheni ja minä täydennämme toisemme, olisimme vähemmän yksin - kaksin olemme enemmän, vahvempia. Olemme jotenkin samalla aaltopituudella mutta kuitenkin hyvin erilaisia."

Moni varmaan on tästä yhtämieltä. Onnellisuutta liitossa lisää ja ylläpitää samansuuntaiset arvot ja harrastukset. Ja on tärkeää, että jokaisella perheenjäsenellä on mahdollisuus kasvaa ja toimia käytännössä omien rakentavien taipumustensa mukaisella tavalla.

Ihminen on kulttuurinen artefakti. Ihmiset ovat myös keskenään erilaisia. Kategorisesti ei ole mitään toisiaan täydentäviä, stereotyyppisiä, universaaleja mies/naishahmoja tai oletuksia. Myös kulttuurit ovat ihmisen ja muun luonnon välissä.

Tässä historiallisessa tilanteessa, Gaudeamuksen julkaisema, Tapio Nisulan toimittama, Näköaloja Kulttuureihin, voisi olla mielenkiintoista luettavaa.

Petri Hämäläinen

#56 - Samaa mieltä. Miesviha on aina äärimmäistä, kuten kaikki ihmisviha.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #74

On oikein puhua suoraan kaikista ongelmista kuten vallan väärinkäytöstä. Myös seksuaalinen häirintä on vallan väärinkäyttöä ja siitä saa puhua, mutta ei pidä mennä äärimmäisyksiin, ajojahteihin ei saa ryhtyä.

Kiihdyin kun meetoo-liikkeen ihmiset sanoivat että uhreja saa tulla koska asia on niin tärkeä. Tuo lause kertoi kaiken mikä omassa pienessä yhteiskunnassamme ja globaalisti on väärin. Maailma toimii juuri näin, uhreista ei välitetä kunhan omat pyrkimykset vain toteutuvat. Maailma olisi huomattavasti parempi paikka mikäli emme toimisi yllä mainitulla
periaatteella.

Eilen luin Hesarista karmaisevan jutun pienten lasten raiskauksista ja kidutuksista. Miksi esim. Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joilla voisimme ennaltaehkäistä näitä rikoksia?

Toinen juttu muutamien vuosien takaisesta uutisoinnista tuli mieleeni - Seksilelut, näin leikki-ikäisiä poikia kutsutaan Afganistanissa upseerien ja sotilaiden kesken - Kasarmeissa poikia on aina varalla käyttöä varten. Amerikkalaiset sotilaat nostivat melun asiasta kun huomasivat, mutta heidät hiljennettiin tehokkaasti. Myös mediat hiljenivät pian ensimmäisten uutisointien jälkeen. Suomalaiset sotilaat ovat myös Afganistanissa, ovatko he huomanneet saman ilmiön?

Mitä ylläolevasta opimme- Uhreja saa tulla, mikäli joku muu tavoite on tärkeämpi. Toivon että nuoret ihmiset kääntävät suunnan paremmaksi...

Liisa Nyqvist

Ei ole Sagalla vielä mitään käsitystä todellisesta elämästä. Eikä noin nuorella voi ollakaan. Utopistisia ideoita voi tietysti heitellä ilmoille kuka vaan, kun on riittävästi uskoa omaan erinomaisuuteen.

Lassi Luoma

Oikeasti ei kannattaisi kirjoittaa kaksi tai useampiaiheista kirjoitusta someen. Jos nimittäin tavoittelee yhteisymmärrystä.

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Feministisessä genressä ja sukupuolentutkimuksen alalla olisi mielenkiintoisia leikkauskohtia yleiseen sosiologiseen tutkimukseen. Itseäni kiinnostaa seuraavat kaksi asiaa:
-miten päiväkotikokemus ja vastaavasti kokonaan päiväkodin ulkopuolella sujunut lapsuus vaikuttavat myöhempään elämään (kunhan monet asiaan liittyvät piiloriippuvuudet kuten vanhempien tulotaso tilastollisesti eliminoidaan)
-miten lapsuuden/nuoruuden avioerokokemus ja uusperheisyys vaikuttavat yksilön tulevaan parisuhdeuraan (sama lisäkommentti kuin yllä).

Nykytilanteessa yksilön ennakkokuva omasta tulevaisuudestaan on varmaankin muuttunut ja tämä vaikuttaa monilla eri tavoilla mm. koulutus- ja ammatinvalintaan . Henkilökohtainen tulevaisuushorisontti lienee kireämpi kuin ennen. En ole feminismiin perehtynyt ja siksi olen toistaiseksi ajatellut, että feministi on humanistin puolikas, mutta tämän käsityksen toki voi pikipäin päivittää mm. seuraamalla tätä blogia.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Tuohon puolikkaaseen sen verran, että moderni intersektionaalinen feminismi tarkastelee kaikkea sorretussa asemassa olemista melko tavalla samalta tasolta ja kritisoi vahvasti valkoisen naisen näkökulmaa yksipuolisena ja haastaa tunnistamaan siinä olevat etuoikeudet. Näin esimerkiksi kastiton intialaismies voi olla monessa suhteessa huomattavasti heikommassa asemassa kuin keskimääräinen suomalaisnainen, mutta toisaalta häneen nähden kastiton intialaisnainen on vielä alisteisemmassa asemassa. Vähemmän etuoikeutetuille pyritään antamaan enemmän tilaa ja heidän reaktiotaan syrjintään siedetään muodoissa, joissa etuoikeutetun ei taas sallittaisi asioita heikommassa asemassa olevalle esitettävän.

Itse asiassa tämänsorttinen feminismi ei kauheasti poikkea egalitarismista, johon Nevalainen viitannee sillä toisella humanismin puolikkaalla. Itse olen itse asiassa päätynyt näihin intersektionaalisiin ajatuksiin ihan toisesta näkökulmasta kuin feminismi. Feminismistä tekee kuitenkin feminismin lähinnä se, että sen pääpaino on naisten asioiden pohtimisessa - sitä kun mikään muu instanssi ei taida kunnolla hoitaa. Sortavat rakenteet, joita halutaan vastustaa, ovat toki samat likimain kaikilla, paitsi johtavissa asemissa olevilla miehillä, jotka niistä rakenteista suorimmin hyötyvät.

Käyttäjän MariannaRidderstad kuva
Marianna Ridderstad

Kiitoksia hyvästä kirjoituksesta. Huiviasiaa kommentoisin sen verran, että näen ongelmallisena sen, että tyttöjä hunnutetaan päiväkoti-iästä asti - ei silloin voida enää oikein puhua todellisesta valinnanvapaudesta, kun ihminen on kasvanut johonkin ja usein se sama yhteisö vielä painostaa koko ajan. Toinen asia on se, että kun halutaan antaa musliminaisille tilaisuus säilyttää oma kulttuurinen äänensä feministien keskinäisessä keskustelussa, niin on suuri riski, että näiden maiden vanhoilliset voimat kaappaavat keskustelun itselleen, oman agendansa mukaiseksi. Uskonnollisissa fundamentalisteissa on myös paljon naisia, ja vapaamieliset ovat usein todellisessa hengenvaarassa, mistä kertoo se, että käytännössä kaikki merkittävät muslimifeministit asuvat länsimaissa. Kolmanneksi: mielestäni on vääränlaista kulttuurillista sensitiivisyyttä ja poliittista korrektiutta se, että jätetään ulkopuolelta puuttumatta esimerkiksi sellaisiin käytäntöihin kuin silpominen ja lapsiavioliitot. Jos näiden maiden hallituksissa on todellista halua ratkaista ongelmat, he tekevät sen kyllä, kun tarpeeksi painostetaan, vrt. Etelä-Afrikan rotusorron lopettanut boikotti.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Hyvin perustelit! Euroopassa tyttöjä viedään silvottavaksi ja rankaisutoimenpiteenä entisiin kotimaihin ja pakkoavioliittoja esiintyy myös.

THL,n sivuilla kerrotaan:

"kulttuurisensitiivinen lähestymistapa on ensiarvoisen tärkeää. On hyvä muistaa, että tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on omassa kulttuuriympäristössään normaali ja arvostettu käytäntö”.

Selvästä rikoksesta pitää siis puhua sensitiivisesti ja arvostavasti? Se on rikos, josta pitäisi ilmoittaa poliisille ja joutua vankilaan. Onko tapahtunut virkarikoksia näiden asioiden tiimoilta?

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén

Omalta osaltani vastaan tähän: Minusta on mahdollista reagoida asiallisesti ja lasta suojellen, ja silti pitää mielessä se *tosiasia* että ympärileikkaus ON omassa kulttuuriympäristössään normaali ja arvostettu käytäntö. Se on tosiasia, ei mielipide. Se, että minä tunnustan muiden ihmisten ajattelevan näin ei tarkoita, että minä ajattelisin näin. :) Se vain ohjaa sitä, että miten minä viestin asiasta. Lapsensa ympärileikkauttava on harvoin kategorisesti huono vanhempi. Hän yleensä tahtoo lapselleen parasta. Hän ei teetä toimenpidettä siksi, että tahtoo aiheuttaa kipua ja kärsimystä lapselleen, koska olisi sadistinen tms. Hän toimii niin kuin toimii koska uskoo sen olevan oikein.

Mikäli todella tahdomme vaikuttaa, pitää meidän ymmärtää konteksti.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

En lukenut kommentteja, koska totean vain. Tasa-arvon tavoittelussa ei tarvita hiukkaakaan feminismiä vaan ainoastaan tasa-arvoa. Siksi kannatan vain tasa-arvoa.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén

Tasa-arvo on tavoite, feminismi on toteutustapa. Sen toteaminen, että "tarvitaan tasa-arvoa" ei vielä riitä, koska sinulla ei ole mitään ehdotusta että miten siihen päästään.

Petri Hämäläinen

#90 - Kyllä. Femimismi ajaa naisten tasa-arvoa miesten kanssa yhtä vähän kuin natsit ajoivat tasa-arvoa juutalaisten kanssa. Tai kommunistit tasa-arvoa rikkaiden kanssa.

Kaikkien retoriikka on sama. Historiallinen vääryys ja viha. Väitetyn vääryyden korjaaminen vihalla, vääryydellä ja väkivallalla.

Kaikki alkavat historian uudelleenkirjoituksella. Kaikki johtavat mielivaltaan ja kuolonuhreihin.

Näiden ideologioiden edessä tasa-arvo ja demokratia, sukupuolten / osapuolten välinen rakkaus ja ystävyys, ilmaisunvapaus tieteessä ja taiteessa ja sananvapaus kansalaisyhteisössä ovat pieniä viattomia uhreja. Ne tuhotaan ensin.

Käyttäjän saganyren kuva
Saga Nyrén

Mitä väkivaltaa feministit suomessa ovat miehiin kohdistaneet?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset